Het Kortrijkse GAS-team en de kosten versus opbrengsten (1)

Kortrijk telt nu eigenlijk twee GAS-ambtenaren.
Van oudsher is Tessa Allewaert onze sanctionerende ambtenaar en sinds oktober 2012 is Catherine De Mulder-Crimont daar nu bijgekomen. Men vond dat nodig omdat het toepassingsgebied van de Gemeentelijke Administratieve Sancties is uitgebreid.

– ‘Ratione materiae’ (zo zegt men dat) omdat nu ook winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast en beledigingen (van politie) het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.
– En ook ‘ratione loci’ omdat onze Kortrijkse sanctionerende ambtenaren ook nog van dienst zijn in vijf andere gemeenten. (De pers heeft dat uit het oog verloren).
Jawel, onze Kortrijkse GAS-ambtenaren bekommeren zich ook om gevallen van overlast of overtredingen of kleine criminaliteit in Kuurne en Lendelede (behorende tot de politiezone VLAS) en Wevelgem, Ledegem en Menen (PZ Grensleie).

Reken de jaarlijkse bruto-loonlast van de GAS-ambtenaar maar op ca. 52.000 euro (waarvan specifiek ca. 34.500 euro voor de GAS-werking). De GAS-ambtenaren krijgen nog bijstand van een administratieve medewerker met een bruto-loonlast van ca. 40.000 euro.
Op het terrein kunnen in Kortrijk – naast de politie – nog 14 daartoe opgeleide ambtenaren overtredingen vaststellen. Ze behoren tot de directies Leefmilieu, Sport, Mobiliteit en Infrastructuur, en het AGB Parko.

Voor het voorbije kalenderjaar 2012 is de kost van de GAS-werking effectief gekend: 73.401 euro.
In dat jaar hebben de zes partiperende gemeenten 718 dossiers ingediend, dat is 102 euro kosten per dossier. Voor Kortrijk ging het om 622 dossiers wat dus neerkomt op 9.814 euro aan kosten. Voor Wevelgem liepen 36 dossiers binnen (3.680 euro kosten), Kuurne 34 dossiers (3.475 euro kosten), Ledegem 12 dossiers (1.226 euro kosten), Menen 8 dossiers (817 euro kosten).

De jaarrekening 2012 van Stad is tot op heden nog altijd niet gekend!
De vorig jaar daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten uit de sancties kennen we daarom niet. We weten wel wat over de geraamde GAS-ontvangsten voor dat jaar: 11.024 euro.
Ter info: voor het lopende jaar 2013 raamt men die ontvangsten véél hoger: 26.024 euro.
Volgens de begroting 2012 bedraagt de geraamde netto-kost voor de GAS-werking 79.653 euro. Voor dit jaar: 79.928 euro.

P.S.
Naast de twee GAS-ambtenaren bestaat het team nog uit een “arrondisementele” bemiddelingsambtenaar met standplaats in Kortrijk.
Daarover meer in een volgende editie van Kortrijkwatcher. Hij (zij) kost ook geld. Het is een stadslegende dat steden hun ontvangsten willen opdrijven met GAS.