Het Kortrijks GAS-team en de kosten versus de opbrengsten (2)

Uit een vorig stuk leerden we dat de GAS-werking alhier vorig kalenderjaar 73.401 euro kostte (hoofdzakelijk of geheel en al loonlast?). Daarvan kon men 9.198 euro recupereren omdat onze GAS-ambtenaren ook dossiers behandelen van vijf andere gemeenten.

Maar in ons GAS-team is er ook nog een specifieke bemiddelingsambtenaar werkzaam: Evi Holderbeke.
Die ambtenaar behandelt specifiek dossiers van minderjarigen (jeugdcriminaliteit), en wel voor het gehele gerechtelijke arrondissement Kortrijk, voorlopig minus de politiezone MIRA. De gemeenten van die zone zullen pas in het najaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de bemiddelingsambtenaar. (Het gaat om Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem.)
Evi is in het kader van het Grootstedenbeleid jaarlijks betaald met federaal geld: een subsidie van 50.139 euro. Maar dit bedrag is intussen ontoereikend gezien de toenemende anciënniteit van de betrokken ambtenaar. Evi moet nu eigenlijk 57.584 euro verdienen. Een “meerkost” van 7.550 euro.

Hierna vermelden we even het aantal dossiers dat de participerende gemeenten hebben overgemaakt bij de bemiddelaar met standplaats in Kortrijk (Evi dus) tijdens de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012. Tussen haakjes het aantal dossiers waarbij de procedure werd opgestart én afgerond. Merk de soms grote verschillen.
– Kortrijk: 50 (32)
– Roeselare: 46 (19)
– Izegem: 10 (4)
– Harelbeke: 6 (1)
– Kuurne: 4 (3)
– Oostrozebeke: 2 (nul)
– Wevelgem 1 (1)
– Deerlijk: 1 (1)
– Lendelede: 1 (1)

In het totaal liepen er in de referentieperiode dus 123 dossiers binnen en daarvan zijn er 62 “afgerond”. (27 procent van de betrokkenen reageert niet eens op een bemiddelingsaanbod.)
Kortrijk heeft – zoals overeengekomen – de meerkost inzake het loon van de bemiddelaar doorgerekend aan de participerende gemeenten: 121,78 euro per dossier (7.550 euro gedeeld door 62).

Zo.
Dat weten we dan ook weer
.

Naschrift
“Het Laatste Nieuws” (31 mei) heeft aan een aantal burgemeester uit de regio gevraagd wat zij zoal dachten van de nieuwe GAS-wet.
Uit de antwoorden van de burgemeester van Spiere-Helkijn zou men kunnen opmaken dat hij zal weigeren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de bemiddelaar. Wat als de andere gemeenten van de politiezone MIRA dat straks wel gaan doen?