De kostprijs van het cameraplan? Geen idee…

UPDATE
Voor het vervangen van bestaande (verouderde) camera’s is geen gemeenteraadsbeslissing nodig. Nu zal men vandaag (6 juni) wel twee camera’s aldaar vervangen, maar ook drie totaal nieuwe camera’s plaatsen in en vlakbij de tunnel onder de spoorweg in de Doorniksestraat. Terwijl de gemeenteraad van 10 juni daarover nog zijn principiële toestemming (gunstig advies) moet geven. Voor onze nieuwe burgemeester (Asap ganaamd) is dat allemaal van geen tel.

Maandag aanstaande vraagt het schepencollege aan de raadsleden om een gunstig advies voor het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen.
Het dossier is bijzonder onvolledig en onnauwkeurig.
De memorie van toelichting heeft het over 12 plaatsen plus nog “de winkelstraten”. Het exacte aantal camera’s wordt niet aangegeven maar het zou VOORLOPIG (voor dit jaar) gaan om “een twintigtal”. (Wist u dat er alleen al in de stationsomgeving nu sprake is van 15 camera’s?)
Om hoeveel ANPR-camera’s het zal gaan is ook al niet vermeld. (ANPR staat voor “Automatic Number Plate Recognition”.) Tot op heden is enkel geweten dat de politie een wagen (Skoda Superb Ambiente) gaat kopen die wordt uitgerust met zo’n ANPR-camera. Geraamde kostprijs (voor het geheel?): 50.000 euro.

Het dossier (de technische studie van Optimit) rept in het geheel niet over de kosten van het project.
In de gazetten (“Het Laatste Nieuws”) had onze burgemeester het een keer over een investering van 200.000 euro. Onze gemeenteraadwatcher heeft hier al betoogd (op 15 mei) dat het gaat om een flagrant onjuiste, misleidende medededeling aan de bevolking. (De ICT-administratie vroeg trouwens al tweemaal om een budgetwijziging voor dit jaar, intussen zelfs om een verdubbeling van het ingeschreven krediet.)
Wat men telkens vergeet is dat die camera’s bijkomende en verzwaarde glasvezelkabels nodig hebben. (Voor de camera’s aan het station zijn bijvoorbeeld voor 31.772 euro bijkomende werken gepland. Glasvezel kost alleszins 150 euro per meter.) Voorts moesten er nog aanpassingen komen in de serverruimte van het stadhuis. En hoeveel heeft de dispatchingruimte bij de politie al niet gekost?

Camera’s hebben meestal een paal nodig. 1.500 euro? En een voetpadkast (1.400 euro?). En spanning (500 euro?). En een netwerk (250 euro?). En integratie en configuratie op VMS (1.000 euro?)
En weet u wat zo’n ANPR-camera-gedoe kost? (Volgens een inmiddels verouderde studie van de firma Optimit?)
– Infrastructuurwerken: 10.000 euro.
– Installatie en configuratie: 20.000 euro.
– Twee camera’s op een gemeenschappelijke paal: 50.000 euro. (Op twee afzonderlijke palen: 60.000 euro.)

Kan de burgemeester volgende maandag nu niet keer ASAP uitpakken met een bijzonder gedetailleerde kostenraming van zijn cameraplan? In eerste én tweede fase? Met de vereiste “nevenwerken” en onderhoudskosten. (Bijvoorbeeld ook voor bijkomende verlichting.)
Zodat de raadsleden tenminste weten waarover zij een gunstig advies moeten geven.