Breaking news/ Daar komt de jaarrekening 2012 !

Deze middag (maandag 10 juni) heeft het College van Burgemeester en Schepenen – onder de despotische leiding van de burgemeester – de begrotingsrekening en de jaarrekening 2012 kunnen vaststellen. Alsmede het jaarverslag 2012.

Beste Kortrijkzanen, burgers alhier.
Probeer nu maar even een visueel beeld te schetsen van zo’n zitting van het Schepencollege, onder de leiding van onze nieuwe burgemeester. Q.
Herinner u hierbij – hoe dan ook – beelden uit de reünie van Hitler in een bunker in Berlijn. Met zijn generaals. (Vertaald: schepenen sidderen en beven. Ambtenaren melden zich ziek.)

In de bunker van het Kortrijkse stadhuis is vandaag ook een eerste budgetwijziging voor 2013 behandeld.
Dit laatste betekent dat de gemeenteraad pas in juli de nieuwe (verhoogde) uitgaven kan goedkeuren. We zijn halverwege dit jaar.

Vanwege de verlate indiening van de begroting 2013 moest er gewerkt worden met ‘voorlopige twaalfden’ en kon men al minstens drie of vier maanden geen investeringsuitgaven (en andere) doen.
Onze “embedded press” heeft het daar allemaal en helemaal niet over.
Pers weet daar niet veel over. Verstaat dat niet (de draagwijdte).

Tegenwoordig weten Kortrijkzanen niets – maar dan ook niets – over het brokkelige beleid van de nieuwe tripartite. Niets. De pers is totaal weerloos tegenover de PR-machinerie van onze nieuwe burgemeester en de manier waarop hij zijn schepenen in de hand houdt.

P.S.
Zal de perse (van de dode bomen) nu weer als eerste (op de persbabbel van morgenochtend) inzage krijgen van de budgetwijziging?
En daarbij alweer niet in staat zijn om ook maar één (1) vraag te stellen. Gewoon één.