Renovatie Budafabriek kost 2,7 miljoen

Vergeet de cijfers die Kortrijkwatcher hierover vroeger publiceerde. Vergeet zeker het bedrag dat “Het Kortrijks Handelsblad” ooit openbaarde: 5,8 miljoen euro! (Een bedrag gebaseerd op een berekening van Catherina Waelkens, nu schepen van Financiën. De krant heeft dat bericht nooit gecorrigeerd.)

Er is nu een nieuwe eindafrekening opgemaakt.
Het is dus 2.743.190 euro geworden, erelonen inbegrepen.
En aangezien er ook inkomsten (premies en subsidies) waren, is het eigen stadsaandeel in de kosten nu “slechts” 1.119.282 euro.

Bouwkost
Totaal voor de vier loten samen: 2,49 miljoen euro.
Ten opzichte van de raming bij de gunning is dat een meerkost van zowat 350.000 euro. Maar de raming bij het ontwerp (2,56 mio) benaderde wel dicht het bedrag van de eindafrekening.

Erelonen
Het architectenbureau 51N4E en de twee ingenieursstudies strijken samen 245.759 euro op. Hier zat de schatting er wel ver naast. Bijna een verdubbeling in vergelijking met de raming bij het ontwerp. En ten opzichte van de gunning 82.000 euro méér dan gedacht.

Totaal van de uitgaven
Zoals gezegd: 2,74 miljoen. Een zeer goede schatting in vergelijking met de raming bij het ontwerp. T.o.v. van het bedrag bij de gunning 441.000 euro méér.

En nu de inkomsten
Totaal: 1,62 miljoen.
Het gaat om een saneringspremie (184.132 euro), een Europese steun van EFRO (974.382 euro), een Vlaamse subsidie van Hermes (365.393 euro). En de nonnen van het Woon- en Zorgcentrum H. Hart beloofden een tussenkomst van 100.000 euro. Maar of dat er nog van komt is niet zeker. Het H.H. claimt bij Stad een hoge schadevergoeding wegens waterschade opgelopen tijdens de werken. Er zouden nog extra inkomsten geput worden uit het stadsvernieuwingsfonds (583.015 euro.)

Stadsaandeel
1,11 miljoen. Initieel dacht men zelfs dat het 1,8 miljoen zou worden.
Er wel nog even bij vertellen dat er aan de nonnen voor het fabriekspand een erfpacht is betaald van 650.000 euro.

Zo.
Nog een oproep.
Tegenstanders van de Budafabriek worden hierbij gevraagd om geen valse geruchten meer te verspreiden.
En de gazetten mogen gerust de hier vermelde bedragen overnemen.