Het negatief resultaat van de begrotingsrekening 2012 is ietwat minder dan verwacht

De ware uitgaven en ontvangsten van het dienstjaar 2012 zijn eindelijk gekend. Zal men bespreken in de gemeenteraad van juli, dus halverwege het jaar.
(Vertel dat maar eens ergens, in bedrijven.)

De nieuwe tripartite voorspelde een negatief saldo van minstens 10 of 11 miljoen. Het is wat kleiner geworden: 9,3 miljoen euro. Welgeteld: 9.371.706 euro.
Voor dit jaar hoopt het nieuwe bestuur het tekort in eigen dienstjaar te herleiden tot ca. 6,1 miljoen. Door besparingen, zo zegt het schepencollege dan daarbij. Het blijft wachten op de eerste budgetwijziging 2013 om te zien waar men daadwerkelijk drastisch zal bezuinigen. Tot op heden is aan de uitgavenzijde voor nauwelijks 800.000 euro “bespaard”, en stegen vooral de begrote belastingontvangsten en retributies. Met 4 miljoen!

De uitgaven (in gewone dienst)
Die bedroegen vorig jaar dus zowat 125,2 miljoen. Dit jaar raamt men die op 128,4 miljoen euro.
– Personeel: 47,0 miljoen. (Raming voor dit jaar: 48 miljoen.)
– Werkingskosten: 18,3 mio (18,2)
– Overdrachten: 37,7 mio (36,4)
– Schulduitgaven: 22,0 mio (25,7 !)

Enkele netto-lasten per inwonerin 2012.
– Openbare schuld: 219 euro
Belastingen en retributies: 736 euro (Het ging om ca. 55 miljoen.)
– Justitie-politie: 178 euro
– Verkeer-wegen-waterlopen: 95 euro
– Volksontwikkeling en kunst: 226 euro
– Eredienst: 20 euro
– Sociale zekerheid en bijstand: 149 euro
– Milieu (huisvuil): 113 euro
– Huisvesting-stedenbouw: 125 euro.

De ontvangsten
Vorig jaar ca. 115,8 miljoen. Dit jaar dus begroot op niet minder dan 122,3 miljoen euro.
– Prestaties: 7,5 mio (Dit jaar 7,2)
– Overdrachten (dat zijn subsidies en vooral belastingen en retributies): 100,2 mio. (Dit jaar niet minder dan 106,6 mio.)
– Schuldontvangsten (vooral leningen): 8,1 mio (8,4)

Enkele netto-overschotten per inwoner
– Fondsen: 430 euro
– Belastingen en retributies: 736 euro
– Handel en nijverheid: 42 euro.