Hoeveel geld hebben we vorig jaar besteed aan “cultuur”?

De roep gaat dat centrumstad Kortrijk een koploper is inzake uitgaven voor cultuur. Kortrijkwatcher beschikt niet over de nodige gegevens om die stelling al of niet te ondersteunen. Maar dat er veel geld naar het domein “cultuur” gaat is zeker. Bijna 10 miljoen euro. Gewone uitgaven, dus zonder de investeringen.
Ter vergelijking. Naar het domein “burger en welzijn” (met o.a. jeugdwerking, preventie, sociale economie) vloeide vorig jaar 17,9 miljoen euro (netto-kost 15,1 mio). Politie: 13,9 miljoen (netto-kost evenveel). Voor leefmilieu: 12,8 miljoen (netto 9,4 mio). Mobiliteit en infrastructuur: 8,4 miljoen (netto 6,4 mio).

Naar “cultuur” in de brede zin van het woord (promotie en toerisme zit er ook bij met 523.000 euro) ging vorig jaar dus welgeteld 9,61 miljoen euro aan gewone uitgaven. Maar wat men niet mag vergeten is dat daar ook ontvangsten tegenover staan: 2,76 miljoen! De netto-kost inzake gewone uitgaven bedroeg dus 6,84 miljoen.

Een overzicht van enkele van die ontvangsten:
– bibliotheek: 1,2 miljoen
– schouwburg en muziekcentrum: 355.000 euro
– musea: 418.000 euro
– evenementen: 263.000 euro
– allerhande toelagen: 378.000 euro.

Enkele uitgaven nu, met tussen haakjes de netto-kost:
– bibliotheek: 2,5 miljoen (1,2 mio)
– schouwburg en muziekcentrum: 1,8 miljoen (1,4 mio)
– musea: 1,7 miljoen (1,3 mio)
– evenementen: 1,3 miljoen (1,1 mio)
– cultuurbeleid: 714.000 euro (336.000 euro)
– steun aan actoren: 432.000 (idem)
– Buda-eiland: 359.000 euro (idem)

P.S.
Nogmaals benadrukken dat we het hier niet hebben over de zgn. buitengewone uitgaven, de gedane investeringen. De herinrichting van het Vlasmuseum, de Buda-fabriek, de projectoren voor de Budascoop, de Broeltorens, bijvoorbeeld.

Bron
Een uitermate interessant en informatief document met de naam: “Overzicht activiteiten opgenomen in de begrotingrekening 2012”. (287 bladzijden.)