De nieuwe traagheid van bestuur

Tijdens de vorige bestuursperiode (een coalitie van CD&V-VLD) kon het gebeuren dat onze gemeenteraadwatcher zich ergerde aan het feit dat de uitvoering of afhandeling van bepaalde beslissingen lang op zich liet wachten. Terecht gingen de boegbeelden van de toenmalige oppositie (de SP.A bijvoorbeeld) daar dan wel eens in mee, in die aantijgingen. Bijvoorbeeld de klacht over het lang uitblijven (twee maanden) van een begroting.

Maar wat er dit jaar intussen inzake “traagheid van bestuur” bij de start van de nieuwe tripartite (VLD,N-VA, SP.A) te ontwaren valt, tart alle verbeelding.
– Op het stadsbudget 2013 was het wachten geblazen tot 25 maart.
– Het budget 2013 van de politiezone VLAS kwam op de agenda van de politieraad dd. 29 april. (Ook nog nooit gebeurd.)

Al die maanden kon er dus totaal geen beleid worden gevoerd.
(In de politieraad van aanstaande 24 juni gebeuren de eerste aankopen van dit jaar. Dringend nieuwe kogelvesten. Dit is 1 voorbeeld.)

Zonder begroting is een bestuur immers verplicht om te werken met “voorlopige twaalfden” en kunnen er geen facultatieve, noch nieuwe uitgaven gebeuren. En al zeker geen investeringen.
De tripartite slaagde er inmiddels in – op 21 maart, zovele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 – om een bestuursakkoord op te maken (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) dat nu asap om uitvoering vraagt.
De eerste beleidsdaad – waar men heel fier over ging (want zogezegd het directe gevolg van de actie “Kortrijk Spreekt”) – sloeg op het verkeersveiliger maken van bepaalde straten. Evenwel zonder dat daarvoor een krediet was ingeschreven in de begroting. En voor bepaalde niet-verplichte uitgaven heeft het schepencollege werkelijk de arm moet omwringen van zowel de stadsecretaris als de ontvanger.

En nu.
Bepaalde sinds april genomen beslissingen van het schepencollege vergen een zo spoedig mogelijke uitvoering, maar kunnen absoluut niet gebeuren zonder een door de gemeenteraad goedgekeurde budgetwijziging 2013.
We vernoemen slechts drie van die beleidsdaden, omdat het om veel geld gaat:
– de vervroegde aflossing van bepaalde leningen (voor 5,5 miljoen euro);
– de onmiddellijke uitkering van een investeringstoelage aan KVK (900.000 euro);
– het cameraplan (verhoging van het krediet voor dit jaar met minstens 50.000 euro).

Wanneer komt die (eerste) begrotingswijziging er dan aan, zult u zeggen?
Pff… In juli zeker? – dat is dan halfweg het jaar. (Traditioneel gebeurt zoiets in mei.)
Het schepencollege heeft in deze maand juni al in twee opeenvolgende weken de bespreking van de budgetwijziging 2013 uitgesteld!
Waarop wijst dat? Op onenigheid binnen de tripartite? Is men een robbertje aan het vechten?
Geraakt men het niet eens over het te voeren beleid? Over de in het vooruitzicht gestelde (drastische) bezuinigingen?
Dat we het niet weten…