Het schepencollege heeft bestuurders gekozen voor de gemeentelijke vzw’s. Bent u erbij?

Bij de start van een nieuwe legislatuur dienen de bestuursorganen van gemeentelijke vzw’s opnieuw samengesteld. Voor de Algemene Vergadering van die vzw’s kan het schepencollege op eigen houtje zes leden aanwijzen. Daarnaast kiest de betrokken sector nog elf leden. En de gemeenteraad (van 1 juli) duidt daar bovenop nog zes vertegenwoordigers aan.
Voor de vzw Sportplus gaat het om vijf leden aangeduid door het College, veertien van de sector en vijf raadsleden. Voor de beheerscomités van de ontmoetingscentra is de regeling nog helemaal anders, maar we gaan daar nu niet op in. Ze moeten nog verkozen worden, door de fracties.

Hierna in primeur de lievelingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

VZW Cultuurcentrum (in feite de schouwburg)
Anne Caby
Mieke Dutoit
Leen Gabriel
Marc Verkest
Jurgen Thiers
Dirk Van Der Meersch

VZW Stedelijke Musea
Jan Deleu
Filippe De Potter
Jan Dhaene
Frans Lavaert
Robert Timperman
Francis Vanhoonacker

VZW Feest in Kortrijk
Annelies Feys
Arnoud Vanmeenen
Sien Fossaert
Joeri Beelprez
Tom Delmotte
Tom Hillewaere

VZW Toerisme
Ann Debuf
Mieke Clearhout
Cathy Jansens
Geert Callens
Filip D’Huyvetter
Jan Dhaene

VZW De Warande
Claudine Van Der Hoogstraete
Jeroen Marijsse
Marian Rapsaet
Toon Coorvitz
Kenny Windels
Kathleen Vandamme

VZW Sportplus
Dirk Vanantwerpen
Martine Lietaer
Birgit Dewulf
Olivier Maes
Maxime Dendauw