Over de budgettaire soberheid van de nieuwe coalitie (1)

Er zijn nu wat meer recente gegevens beschikbaar.
* De begrotingsrekening 2012 is nu (eindelijk) opgemaakt.
* En daar is nu ook de (eerste) budgetwijziging 2013 in zicht.
We kunnen dus voor het eerst ene keer cijfermatig nagaan hoe het staat met de voorgenomen bezuinigingspolitiek van de nieuwe bestuursploeg (de tripartite), ten overstaan van wat de oude coalitie (CD&V plus VLD) nog vorig jaar uitspookte.

ONTVANGSTEN
– Vorig jaar raamde de oude ploeg de totale ontvangsten op 118,0 miljoen euro.
– Wat is daarvan verwezenlijkt? De erkende vorderingen (“vastgestelde rechten”) bedroegen minder: 115,8 miljoen.
РEn wat begroot de nieuwe tripartite nu aan ontvangsten voor dit jaar? V̩̩l meer: 122,1 miljoen.

Zodus.
Als we de begroting 2012 met die van 2013 vergelijken verwacht men 4,1 miljoen euro meer aan ontvangsten. En als we de geraamde ontvangsten 2013 afwegen tegenover de werkelijke ontvangsten 2012 (de vastgestelde rechten) zien we een mogelijke meerontvangst van niet minder dan 6,2 miljoen !

De stijging van de ontvangsten is voornamelijk te wijten aan de fel toegenomen “overdrachten”. Dat wil zeggen: de inkomsten uit gemeentebelastingen, opcentiemen en de fondsen. Details ontbreken nog op de redactie van kortrijkwatcher. We kennen wel de totalen. In 2012 bedroegen de vastgelegde rechten inzake overdrachten 100,2 miljoen. Nu raamt men die inkomsten op 106,7 miljoen. Goed geboerd, zouden we zo zeggen.

UITGAVEN
– Vorig jaar (met de vroegere coalitie CD&V en VLD) was er aan uitgaven voor 129,2 miljoen euro begroot.
– In werkelijkheid bedroegen de “vastleggingen” (daadwerkelijk aangegane verbintenissen) in 2012 minder: 125,2 miljoen.

En hoeveel wil de nieuwe coalitie dit jaar uitgeven? 128,9 miljoen euro.
Begroting tegenover begroting vergeleken dalen de voorgenomen uitgaven niet noemenswaardig veel. Maar als we de geraamde uitgaven van nu vergelijken met de vastleggingen van vorig jaar is het huidige bestuur van plan om 3,6 miljoen euro méér uit te geven.

SAMENGEVAT
In vergelijking met vorig jaar zouden de ontvangsten kunnen stijgen met 6,2 miljoen.
En kunnen de uitgaven stijgen met 3,6 miljoen.
Saldo?
Tot zover iets over het voorgenomen zuinig beleid, in cijfers uitgedrukt.
Vast staat dat het tekort in dit eigen dienstjaar 2013 wel zal verminderen, Рja! Рmaar dan in de eerste plaats door de grote m̩̩rontvangsten. Niet door bezuinigingen aan de uitgavenzijde. (Ideologisch verwacht men dit soort beleid niet van een liberale burgemeester.)

Zeg?
Hoe zou het eigenlijk zitten met de voorgenomen investeringen voor 2013? Leiden de hogere ontvangsten tot meer investeringen?
En wat ervan te denken?