Meer en minder investeringen

De nieuwe tripartite is niet van plan om dit jaar veel te investeren. (Dat komt ook omdat men absoluut geen nieuwe leningen wil aangaan, niettegenstaande de lage intrestvoeten. In vroeger tijden zou de SP.A – die nu deel uitmaakt van de coalitie – daartegen heftig hebben gefulmineerd…)
De initiële begroting voorzag een krediet van 20,6 miljoen euro. Met de eerste budgetwijziging (gemeenteraad van maandag 1 juli) wordt dit – alreeds historisch gezien uitermate laag bedrag – nog met bijna één miljoen teruggeschroefd tot 19,6 miljoen.
We kunnen daarbij alreeds nu voorspellen dat daar uiteindelijk aan het eind van het lopende jaar weinig van zal gerealiseerd worden (vastgelegd) en nog veel minder zal worden aangerekend (gefactureerd). Gewoon omwille van het laattijdig opmaken van de begroting en van begrotingswijziging 2013. Deze ploeg heeft inzake buitengewone uitgaven nog praktisch niets kunnen realiseren. Dat staat allemaal niet in de gazetten, – de wakkere Kortrijkzaan weet nergens van. Er is een half jaar verloren gegaan. Minstens.

Opvallende verlagingen
– Het budget voor de heraanleg van de wijk Walle en omgeving wordt verschoven naar volgend jaar aangezien de werken pas in dat jaar zullen starten. Het gaat om niet minder dan 920.000 euro.
РHet krediet voor de veiligheidsco̦rdinator wordt volledig geschrapt: 50.000 euro.
– Voetpaden (kleine oppervlakten en herstellingen): 250.000 min 75.000 euro.
– Aanpassingswerken waterlopen: 140.000 min 80.000 euro.
– Straatmeubilair: 100.000 min 30.000 euro.
– Erelonen wegen: 40.000 euro geschrapt.
– Diverse rioleringswerken (ook huisaansluitingen): 215.000 min 95.000 euro.

Opvallende verhogingen (of nieuwigheden)
– KVK krijgt bovenop de investeringstoelage van 150.000 euro nog 750.000 euro meer.
– Cameratoezicht op openbaar domein: 200.000 plus 51.000 (glasvezel) plus 9.000 euro (borden).
– Meubilair Broeltorens: 45.000 euro.
– Kosten studies kerkfabrieken: 25.000 euro.
– Zonnewering koepels academie: 40.000 euro (hard nodig!)
– Woonhuis Pontforthoeve: 30.000 euro.
– Omgevingswerken Warande: 92.000 euro.
РAfbraak caf̩ De Kreun (Bissegem): 75.000 euro.
– Schoolomgevingen: 100.000 plus 35.000 euro.