Burgemeester heeft zijn ogen opengetrokken…

Toen hij hier aankwam heeft hij zijn ogen opengetrokken, zo zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne dat in “De Tijd” (29 juni, pag. 9 van het katern “Politiek&Economie”).
Hij heeft het dan over het feit dat Stad in de vorige bestuursperiode boven zijn stand heeft geleefd, megalomane projecten in de steigers heeft gezet en personeel heeft aangeworven alsof het een lieve lust was.
Voor de zoveelste keer doet Vincent dus alsof zijn VLD-fractie in de vorige legislatuur geen deel uitmaakte van de coalitie. Alsof zijn schepen Wout Maddens (en een tijdlang Marie-Claire Vandenbulcke) al die tijd niet collegiaal mee de stad hebben bestuurd. (De argeloze lezer loopt daarin…)

Natuurlijk: als raadslid was Quickie recordhouder (nu ASAP genoemd) inzake afwezigheden in de gemeenteraad. In de periode januari 2007 tot december 2012 was hij op 63 zittingen 25 maal te laat, 17 maal verontschuldigd en 1 keer “gewoon” afwezig. (Zie de weblog http://kortrijkpolitiek.wordpress.com.)
Maar de beslissingen worden niet in de Raad genomen. Wel in het Schepencollege of bij allerhande informele gesprekken.
We zijn er zeker van dat raadslid Van Quickenborne over alle mogelijke materies steeds pertinent op de hoogte was. Of gewoon zelf de hand had in het beleid. Enkel schepen Wout Maddens kan ons vertellen hoeveel maal per dag hij gemiddeld al die jaren zijn echte baas aan de lijn kreeg.

P.S.
Nog in “De Tijd” van 29 juni vertelt burgemeester twee – laat ons zeggen – onwaarheden. En een tweetal aantal zaken die enige nuancering vergen.
We komen daar nog een keer op terug.