KVK (1): prognose van de uitgaven eerste semester 2014

Aangezien de Kortrijkse  voetbalclub dit jaar van Stad in één keer een investeringssubsidie van 900.000 euro krijgt ,zag bestuur  van de cvba Kortrijk Voetbalt zich genoodzaakt om aan de gemeenteraad een masterplan voor te leggen .  Hierna de geraamde uitgaven voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni van volgend jaar, tussen haakjes vergeleken met de uitgaven van de eerste semester van dit jaar.

De uitgaven behorend tot mogelijke  transfers van spelers  tellen niet mee.  Let er intussen ook eens op hoe het gaat om mooie ronde getallen  en hoe vaak de bedragen onveranderd blijven.

In een volgend stuk gaat het over de inkomsten in voormelde semesters,  en later krijgt u wat toelichting en commentaar.

Personeelskosten

Eerste semester 2014:  3.035.500 euro (een raming) . (Eerste semester 2013: 3.035.500 euro)

Hierin steken ook de spelerslonen voor één semester:   2,5 miljoen (2014) en 2,7 miljoen (2013).

Matchdag

2014: 250.000 euro  (idem)

Agent fees

125.000 euro  (idem)

Niet-voetbaluitgaven

375.000 (idem)

TOTAAL  VAN  DE OPERATIONELE  UITGAVEN

4.115.000 euro  (4.315.000 euro)

We geven u nu reeds het totaal van de inkomsten: 3.825.875 euro  (eerste semester  2014) tegenover 4.304.625 euro  (2013).

Het negatief saldo zou dus  in de eerste semester 2014 kunnen oplopen  tot min 289.125 euro.  Was vorig jaar in het semester min 10.375 euro.  En toch:  het KVK- bestuur ziet de toekomst optimistisch tegemoet hoor.  Vanwege  nieuwe commerciële ontvangsten en de opbrengst van transfers.

 

De nieuwe team coaches

Weinig verrassingen in het nieuwe organogram van de stadsadministratie.  Vier kandidaten van B-niveau krijgen de verloning als een ambtenaar van A-niveau.  Meerkost : 2.600 euro per persoon.

 • Directie Mens en Samenleving (Nils Vanantwerpen)
 • Onthaal: Geert Van Robaeys
 • Burgerzaken: Joery Beulque
 • Samenleven (armoedebestrijding, criminaliteit): ?
 • Bibliotheek: Carol Vanhoutte
 • Kunstencentrum:  Petra Flamand ( Marc Matthys van het Conservatorium mag nog even blijven)
 • Cultuur- en  (nieuw) Muziekcentrum:  Liselotte Deforce
 • Musea en erfgoed: Lies Buyse
 • Sport: Mia Maes
 • Jeugdcenrum en Warande: ?
 • Evenementen en Verenigingen: Ilse Naessens
 • Directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling (Frederik Chanterie)
 • Bouwen, Milieu, Wonen: Ciska Vereecke
 • Ruimtelijke Planning en Realisatie: Peter Tanghe
 • Wegen, Afval, Parken: Yves Baptiste
 • Economie, Werk en Leren (ook met toerisme): voorgestelde teamleider verlaat de administratie
 • Directie Bedrijfsvoering (Domien Desseyn)
 • Exploitatie (van stadsbezittingen): Frank Mahieu
 • Kernadministratie (financiële dienst): Sophie Beke
 • Klant en Service (personeelszaken): Cornelia Hauspie
 • Projecten: Mathieu Desmet

In dat nieuwe organogram is er nog een Managementteam aan het werk  (stadssecretaris, ontvanger, strategisch coördinator), een team Strategisch Programmamanagement (Frans Van Den Bossche als coördinator met Machteld Claerhout als programmadirecteur) en een team Communicatie en Recht (Yves Vanneste).

Voorts zijn nog er nog zes programmadirecteurs voorzien voor de thema’s Veilige stad,  Digitale stad, Innoverende en ondernemende stad,  Betaalbare, kind- en jongerenvriendelijke stad,  Klimaatstad,  Kortrijk Spreekt (communicerende stad).

Het is er blijkbaar niet eenvoudiger op geworden….

Geen vaste persmomenten meer…

Tot een tijdje geleden werden de lokale persjongens en  – meisjes op dinsdagmorgen  – op een  onmenselijk vroeg uur –  in het stadhuis opgewacht voor de wekelijkse persbabbel met leden van het schepencollege. Op de duur kwam niemand meer opdagen.

De pers kreeg volgende brief van de dienst Communicatie:

“Na een rondvraag bij enkele lokale perscontacten merkten we dat er niet langer behoefte is aan een vast persmoment.  Het stadsbestuur besliste daarom om voortaan geen wekelijkse babbel meer  te plannen. We keren de regel om:  er is geen persbabbel tenzij u verwittigd wordt.

Uiteraard houden we jullie  via persberichten en specifieke persmomenten op de hoogte  van het reilen en zeilen in de stad. Ook de wekelijkse persbriefing van vrijdag blijft bestaan.”

Waarom kwam er niemand nog naar die vaste persconferentie?

De “embedded press”  houdt veel liever informele contacten met burgemeester en schepenen.  Zo komen ze nog een keer in primeur iets te weten. Intussen is het zo dat de pers nog nooit als tevoren zo is bestookt met uitnodigingen om de fratsen van het schepencollege bij te wonen. Voetballen op de Grote Markt. Kanovaren in het zwembad. Groepsverplaatsingen met de fiets.

P.S. Raadslid Maarten Seynaeve (VB) vroeg al een hele tijd geleden om ook die vrijdagse persberichten aan de raadsleden te bezorgen. Is dat gelukt?

Een wel heel avontuurlijk speeldomein, financieel dan…

In augustus van het jaar 2011 is de aanleg van een zgn. avontuurlijk speeldomein op de Warande gegund aan de firma Tuinen Descamps uit Marke. Voor de prijs van 875.707 euro (incl. BTW).

De eindafrekening is nu pas binnen.  De meerprijs bedraagt 92.000 euro.  Nieuw totaal is dus:  967.707 euro. (Dat is bijna 39 miljoen BEF.) De kostprijs is 7,8 procent hoger dan geraamd.  Indien het 10 procent was geweest moest de zaak opnieuw geagendeerd op de  gemeenteraad, met de nieuwe tripartite.

 

Quote van de dag: “Ik blijf omdat het moet”

“Het Kortrijks Handelsblad” (Krant van West-Vlaanderen) van vandaag 12 juli laat ook even schepen van Financiën Catherine Waelkens aan het woord. Er liepen namelijk kort geleden geruchten dat zij wou ontslag nemen. (Het botert ook niet zo goed tussen haar en N-VA-collega Rudolphe Scherpereel.)
Catherine is formeel: “Ik blijf omdat het moet. Het volk heeft gekozen.”
(Ter info even dit, Catherine. Het volk kiest geen schepenen.)

De schepen geeft wel toe dat de bekleding van het ambt geen meisjesdroom is geweest.
“Waarover ik dan wel droom? Over wonen in een kasteel met 17 lakeien in dienst.” (lacht)

– In “Het Nieuwsblad” van vandaag geeft Waelkens nog wat commentaar:
“Ik doe gewoon mijn plicht, ook al omdat mensen met inzicht in financiën niet dik gezaaid zijn.”
– En via “Het Laatste Nieuws” vernemen we iets over haar beleid. De schepen wil vooral aan haar collega’s in het College duidelijk maken dat ze zuinig moeten zijn om de begroting onder controle te houden. “Dat is een moeilijke opdracht want de meeste (hoeveel? KW) politici zijn niet graag zuinig.” Aldus Waelkens. (LPS)

Ter afronding.
Men zal zich herinneren dat de schepen ooit verkondigde dat Stad geen geld meer zou uitgeven voor zaken die niets opbrengen.

Niet verschieten als je naar het stadhuis belt !

Als je dan bij die gelegenheid wachtmuziek te horen krijgt, is het mogelijk dat u rapper Roeland Horré aka “Baadasssss” uit Zwevegem aan de lijn krijgt met een liedje dat als titel draagt: “Ik ben ton azwo”.
Niet verschieten. U bent juist verbonden met de diensten van onze muziekstad.
Misschien hoort u een ijl stemmetje. Dat komt van singer-songwriter Anouk alias Nouk uit Heule, met het nummer “Stay”. Dus: blijf maar wachten aan de lijn.
Andere mogelijkheid is dat u een soort geluid hoort van Matthijs Bertel, afkomstig uit Kortrijk maar nu woonachtig in Sleidinge. Hij brengt met zijn band ‘Ansatz Der Maschine’ het nummer “Le vent polaire”. Krijgt u het koud? Gooit u de hoorn neer?

Op instigatie van onze burgemeester (een heel specifieke melomaan) heeft Stad een modelovereenkomst met deze drie bands afgesloten. Er kunnen er nog bij komen als ze maar afkomstig zijn uit Kortrijk, debutant zijn, en in de bijzondere smaak vallen van onze burgervader. Stad mag de aangeduide nummers voor eeuwig en altijd gratis laten horen bij wachttijden in telefonische contacten met het stadhuis. De bands zijn geen lid van een of andere organisatie die auteursrechten beheert, zodat er geen enkele vergoeding is verschuldigd, ook niet aan Sabam.

Kosten en opbrengsten van de volksbarbecue in Bissegem

Moet je nu wat weten?
Het schepencollege van maandag 17 juni gaf aan zichzelf (eigenlijk aan de burgemeester) de toestemming om op zondag 16 juni (de dag tevoren dus) een volksbarbecue te organiseren op Bissegem Platse. Meteen zijn ook de stadsuitgaven voor het evenement goedgekeurd. MOET KUNNEN.
Burgemeester en een aantal schepenen (absenteïsme bij de N-VA) namen de honneurs waar.
Er waren ook inkomsten: 388 betalende bewoners aan 5 euro geeft 1940 euro.

Uitgaven:
– springkasteel (Bertrand Coussens): 100 euro
– sausen (Bertrand Coussens): 75 euro
Рdrie slagers (slechts ̩̩n met name vernoemd: De Leiebrug): 535 plus 400 plus 400 euro
– traiteur voor groenten en zo (Bart): 450 euro
– huur borden, bestek, tafels en stoelen (verhuurbedrijf Remmerie): 541 euro
– muzikale omlijsting (The Entertainers): 500 euro
– Sabam: 60 euro.

Op het stadsbudget (post Imago) is voor 2.561 euro aangerekend. “Gebiedswerking” (o.c. Bissegem) stond in voor de 500 euro van de muzikale omlijsting.
Kosten min opbrengsten: 1.121 euro.
De notulen van het schepencollege vergaten wel een uitgavenpost: het drukken en verdelen van 3000 flyers.

Wat kost dat , zo’n guldensporenviering ?

In het totaal: 53.850 euro, zonder de vele logistieke en materiële steun van stadspersoneel, gemeenschapswachten en politie.
(Vorig jaar wou Stad voor 48.600 euro inbrengen.)

Enkele posten die in het oog springen:
– dranken en receptie (leverancier: Bockor): 2.000 euro (raming, het kan ook 3.000 euro worden)
– frietjes (Betrand): 1.000 (raming)
– huur stoelen (Remmerie en 4U-Renting samen): 2.650
– Vlaanderen Zingt (Marc Dhollander): 9.100
– podium voor Frank Boeijen (4U-Renting): 8.000
– gage Frank Boeijen (Kras Artists): 9.000
– PA Frank Boeijen (4U-Renting): 8.500
– Kras (Kras Artists): 1.600
– Kip van Troje: 2.000
Рwarme maaltijd artiesten Vlaanderen Zingt (Caf̩ Leffe): 800
– warme maaltijd artiesten Boeijen (Heeren van Groeninge): 1.100
– overnachtingen van 11 artiesten (Ibis hotel): 800 euro.

P.S.
Het ultra-flamingantische Guldensporencomité krijgt geen cent meer van Stad. Volgens “Het Laatste Nieuws” zou schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) bepaalde activiteiten van dat comité nogal archaïsch vinden.

Burgemeester vertelt onjuistheden aan een kwaliteitskrant ! (2)

In een interview met “De Tijd” (29 juni) vertelt Vincent Van Quickenborne (VLD) aan de argeloze interviewer dat dit het eerste was wat hij als nieuwe burgemeester gedaan heeft: de afkondiging van een personeelsstop.
Beste lezer van “De Tijd”. Ga nu maar vlug eens kijken naar de officiële website van Stad Kortrijk. Daar staat sinds kort te lezen dat de stad op zoek is naar nieuw talent. Men wil niet minder dan vier nieuwe medewerkers aanwerven, ambtenaren van een hoog niveau nog wel (dus duur): een IT’er (systeem- en netwerkbeheerder), een landschapsdeskundige, een exploitatieverantwoordelijke en een financieel deskundige.

In verband met de precaire financiële toestand van de stad vertelt burgemeester nog dat hij worstelt met een (budget)tekort van 9 procent.
Vanwaar dat cijfer vandaan komt is zelfs voor onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) bij de redactie van Kortrijkwatcher volstrekt onduidelijk.
– De begroting 2012 raamde het tekort in gewone dienst op 8,67 procent. (Dat was een schatting.)
– De begrotingsrekening 2012 (van de vorige coalitie CD&V-VLD) eindigt in werkelijkheid met een tekort van 7,48 procent.
– De oorspronkelijk begroting 2013 van de nieuwe coalitie (VLD, N-VA, SP.A) vertoonde een negatief saldo van 4,79 procent.
– Met de (eerste) begrotingswijziging 2013 loopt het tekort weer ietwat op: 5,25 procent.

Onze burgemeester beweert nog in vermelde kwaliteitskrant dat Stad gelukkig nog beschikt over wat reserves.
Ja. Ha. Kijk eens. Aan het eind van het jaar 2012 stak er in het buitengewoon reservefonds 13,95 miljoen euro. (Welgeteld: 13.957.580 euro.)
De geplande investeringen voor dit jaar slorpen daarvan 12,38 miljoen euro op. (Welgeteld: 12.382.946 euro.)
Blijft over: ca. 1,5 miljoen euro. Dat is gewoon niks, voor een centrumstad als Kortrijk. Is zo opgesoupeerd met enige te laag geschatte ramingen bij gedane werken. (Het is tevens zeker geen buffer voor tegenslagen.)

De burgemeester heeft in de krant nog een vierde onjuistheid vertelt. Eigenlijk een kleine leugentje, een beetje verkeerde voorstelling van zaken.
Op een bepaald moment poseert de burgemeester voor de fotograaf van “De Tijd” op de trappen van het stadhuis. Hij wijst naar een pas aangelegde speeltuin op de Grote Markt en zegt: “Dat is nu eens een goede investering. De speeltuigen lagen ergens in een depot te wachten, het zand hebben we gerecupereerd van een beachvolleybaltornooi. Kostprijs van het speelterrein: nul euro”.
Bon. Ziehier de juiste toedracht dan, volgens de beschikbare gegevens in het archief van Kortrijkwatcher.
– De speeltuigen zijn in opdracht van de Stad gekocht door de vzw Jongerenatelier bij de firma Eibe. Kostprijs onbekend, maar weet wel dat de vzw Jongerenatelier voor de aankoop of het maken van speeltoestellen een jaarlijkse stadsubsidie krijgt van 172.000 euro.
– De aanmaak van de zandbak werd ook gedaan door de zwaar gesubsidieerde vzw Jongerenatelier.
– (Heeft Stad het zand van Kortrijks Volleybalteam wel gratis gekregen?)
– De reinigingen van het zand kosten ook geld (ca. 1.160 euro).
Dat speelplein is dus schijnbaar gratis.

Wat bezielt er een burgemeester van een provinciestadje (gewezen vice-minister en minister, staatssecretaris) om dergelijke onnauwkeurigheden te vertellen aan een landelijke kwaliteitskrant?

Burgemeester vertelt onjuistheden aan een kwaliteitskrant ! (1)

De krant “De Tijd” van zaterdag 29 juni (katern “Politiek&Economie, pag. 8 en 9) liet vier burgemeesters aan het woord om hun bekommernissen te uiten inzake de penibele financiële toestand van hun stad. Onze Kortrijkse burgemeester ontbrak niet op het appel.
Tja, zelfs zo’n journalist van een kwaliteitskrant als Gwen Declerk kan niet alles weten over het politieke reilen en zeilen in steden als Roeselare, Oostende, Gent en Kortrijk. Dus liet hij maar betijen toen Vincent Van Quickenborne vertelde dat hij bij zijn aantreden als burgemeester “grote ogen heeft opengetrokken”. Over de megalomane projecten en de personeelsaanwervingen. Dus liet de journalist toen na om te vragen of de burgemeester dan vergeten was dat zijn partij mee bestuurde in de CD&V-VLD coalitie. De interviewer kon ook niet weten dat de raadsleden van zijn VLD-fractie (waaronder ook Vincent himself) gedurende zes jaar op geen enkel ogenblik ook maar één beslissing (of project) van het vorige Schepencollege hebben gecontesteerd.

Bij een eerste lectuur van het interview vond onze gemeenteraadwatcher alreeds vier – laat ons zeggen – foutieve beweringen vanwege onze nieuwe burgemeester.
We zetten ze op een rij in een volgend stukje.

Wordt vervolgd.
(De gemeenteraad van 1 juli begint…)