Burgemeester vertelt onjuistheden aan een kwaliteitskrant ! (2)

In een interview met “De Tijd” (29 juni) vertelt Vincent Van Quickenborne (VLD) aan de argeloze interviewer dat dit het eerste was wat hij als nieuwe burgemeester gedaan heeft: de afkondiging van een personeelsstop.
Beste lezer van “De Tijd”. Ga nu maar vlug eens kijken naar de officiële website van Stad Kortrijk. Daar staat sinds kort te lezen dat de stad op zoek is naar nieuw talent. Men wil niet minder dan vier nieuwe medewerkers aanwerven, ambtenaren van een hoog niveau nog wel (dus duur): een IT’er (systeem- en netwerkbeheerder), een landschapsdeskundige, een exploitatieverantwoordelijke en een financieel deskundige.

In verband met de precaire financiële toestand van de stad vertelt burgemeester nog dat hij worstelt met een (budget)tekort van 9 procent.
Vanwaar dat cijfer vandaan komt is zelfs voor onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) bij de redactie van Kortrijkwatcher volstrekt onduidelijk.
– De begroting 2012 raamde het tekort in gewone dienst op 8,67 procent. (Dat was een schatting.)
– De begrotingsrekening 2012 (van de vorige coalitie CD&V-VLD) eindigt in werkelijkheid met een tekort van 7,48 procent.
– De oorspronkelijk begroting 2013 van de nieuwe coalitie (VLD, N-VA, SP.A) vertoonde een negatief saldo van 4,79 procent.
– Met de (eerste) begrotingswijziging 2013 loopt het tekort weer ietwat op: 5,25 procent.

Onze burgemeester beweert nog in vermelde kwaliteitskrant dat Stad gelukkig nog beschikt over wat reserves.
Ja. Ha. Kijk eens. Aan het eind van het jaar 2012 stak er in het buitengewoon reservefonds 13,95 miljoen euro. (Welgeteld: 13.957.580 euro.)
De geplande investeringen voor dit jaar slorpen daarvan 12,38 miljoen euro op. (Welgeteld: 12.382.946 euro.)
Blijft over: ca. 1,5 miljoen euro. Dat is gewoon niks, voor een centrumstad als Kortrijk. Is zo opgesoupeerd met enige te laag geschatte ramingen bij gedane werken. (Het is tevens zeker geen buffer voor tegenslagen.)

De burgemeester heeft in de krant nog een vierde onjuistheid vertelt. Eigenlijk een kleine leugentje, een beetje verkeerde voorstelling van zaken.
Op een bepaald moment poseert de burgemeester voor de fotograaf van “De Tijd” op de trappen van het stadhuis. Hij wijst naar een pas aangelegde speeltuin op de Grote Markt en zegt: “Dat is nu eens een goede investering. De speeltuigen lagen ergens in een depot te wachten, het zand hebben we gerecupereerd van een beachvolleybaltornooi. Kostprijs van het speelterrein: nul euro”.
Bon. Ziehier de juiste toedracht dan, volgens de beschikbare gegevens in het archief van Kortrijkwatcher.
– De speeltuigen zijn in opdracht van de Stad gekocht door de vzw Jongerenatelier bij de firma Eibe. Kostprijs onbekend, maar weet wel dat de vzw Jongerenatelier voor de aankoop of het maken van speeltoestellen een jaarlijkse stadsubsidie krijgt van 172.000 euro.
– De aanmaak van de zandbak werd ook gedaan door de zwaar gesubsidieerde vzw Jongerenatelier.
– (Heeft Stad het zand van Kortrijks Volleybalteam wel gratis gekregen?)
– De reinigingen van het zand kosten ook geld (ca. 1.160 euro).
Dat speelplein is dus schijnbaar gratis.

Wat bezielt er een burgemeester van een provinciestadje (gewezen vice-minister en minister, staatssecretaris) om dergelijke onnauwkeurigheden te vertellen aan een landelijke kwaliteitskrant?