Een wel heel avontuurlijk speeldomein, financieel dan…

In augustus van het jaar 2011 is de aanleg van een zgn. avontuurlijk speeldomein op de Warande gegund aan de firma Tuinen Descamps uit Marke. Voor de prijs van 875.707 euro (incl. BTW).

De eindafrekening is nu pas binnen.  De meerprijs bedraagt 92.000 euro.  Nieuw totaal is dus:  967.707 euro. (Dat is bijna 39 miljoen BEF.) De kostprijs is 7,8 procent hoger dan geraamd.  Indien het 10 procent was geweest moest de zaak opnieuw geagendeerd op de  gemeenteraad, met de nieuwe tripartite.