KVK (2): prognose van de inkomsten in eerste semester 2014

Zoals in het vorige stuk de geraamde ontvangsten  van het eerste semester volgend jaar met tussen haakjes de (echte) ontvangsten  in dezelfde periode van dit jaar.

Gate-ontvangsten

650.000 euro  (970.000 euro)

Sponsors en reclame

654.000 euro  (idem)

Aandeel sponsoring hierin:  317.124 euro (idem)

Broadcasting

1.150.000 (1.450.000)

Commerciël e ontvangsten

350.000 euro  (325.000 euro)

Hierin aandeel merchandising:  50.000 euro  (idem)

Subsidies Stad

806.350 euro  (890.000 euro)

TOTAAL  ONTVANGSTEN  (zonder de transfers)

3.825.875 euro  (4.304.625 euro).

De geraamde ontvangsten voor het eerste semester  van volgend jaar zijn dus nogal wat lager dan die  van dit jaar. De geraamde uitgaven 2014 zijn slecht 200.000 euro lager dan die van 2013.

P.S. Ons feuilleton over KVK loopt verder…