De nieuwe programma-regisseurs

Via deze elektronische krant kon u al de namen vernemen van de zgn. team coaches binnen de drie directies. De directie “Mens en Samenleving” krijgt er tien, de directie “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” vier en de directie “Bedrijfsvoering” ook vier.
Maar de nieuwe tripartite beloofde met het Plan Nieuw Kortrijk (PNK) tevens in het bijzonder te werken rondom zes “stadsbrede” thema’s of programmapunten. Die vergen nu blijkbaar allemaal een programma-regisseur, een interne ambtenaar, aangesteld als een soort opdrachthouder.

Wie wordt het dus?
– Voor het thema “Veilige Stad”: Dirk Staessens
– Digitale Stad: nog geen geschikte kandidaat gevonden
– Innoverende en Ondernemende Stad: Frederic Stragier
– Betaalbare, Kind- en Jongerenvriendelijke Stad: Hannes Vanmeenen
– Klimaatstad: Gerda Flo
– Kortrijk Spreekt, Kortrijk Communiceert: nog geen geschikte (interne) kandidaat.

Naast deze thema’s voorzag het Plan Nieuw Kortrijk (van de kant van de SP.A dan toch) nog twee bijkomende “stadsbrede” programmapunten. De “regisseurs” daarvan komen evenwel uit het OCMW. Voor het thema “armoedebestrijding” gaat het om Maarten François, en voor het thema “Consumentenbescherming” om Rik Desmet.

De regisseurs staan onder leiding van een overkoepelende programma-directeur, met name Machteld Claerhout (obediëntie: puur VLD en acoliet van schepen Wout Maddens) van de Strategische Cel. Die Cel (met de strategische coördinator Frans Van de Bossche) is daarmee omgedoopt tot het Team Programma-Management Office, afgekort: PMO.

P.S.
Benieuwd hoe de nieuwe tripartite de personeelskosten van het nieuwe organigram (allemaal coaches en regisseurs van niveau A) zal in bedwang houden. Hoeveel vertrekkende personeelsleden zou men hiertoe nog dit jaar al niet meer vervangen??