Nieuw plan van aanpak van de commerciële leegstand in het winkelgebied

De nieuwe tripartite (in het bijzonder de N-VA) broedt op een nieuw plan van aanpak van de specifieke winkelleegstand in het handelsdistrict. Dat is het gebied waar handelaars een BID-belasting betalen, maar die wordt met het nieuwe plan niet afgeschaft.
In het handelsdistrict zijn er volgens de jaarlijkse inventarisatie van Locatus in totaal 558 handelspanden te vinden. Naar verluidt maakt het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk maandelijks een stand van zaken op. (Het SOK geeft die cijfers niet vrij.)
In november 2012 telde men 71 leegstaande handelspanden. In het voorjaar 2013 daalde het aantal tot 61 en momenteel zou het nog gaan om 56 leegstaande commerciële panden. (De winkelmodules van K zijn niet opgenomen in deze tellingen.)
Als we het SOK mogen geloven gaat het dus om een gunstige evolutie. In procenten uitgedrukt: van 12,7 procent over 10,9 naar 10,0 procent. Maar 10 procent is nog te hoog, mede in acht genomen dat het hier gaat om een vervelende situatie in ons “hartje Kortrijk”.

Het nieuwe bestuur wil in het gebied komen tot een normaal geachte frictieleegstand van 5 à 6 procent, zijnde een 30-tal panden.
Hoe?
Door twee reglementen te herzien: een belasting en een premie.

1. De leegstandheffing op gebouwen en woningen.
– Men wil een apart leegstandsregister opmaken voor enerzijds “gewone gebouwen (woningen) en anderzijds winkelpanden.
– Het beleid zal zich focussen op de leegstand van winkels. (Er wordt fors in beroep gegaan tegen de opname van woningen in het leegstandsregister.)
– Het betrokken gebied wordt opnieuw afgebakend en ingekrompen.
– De hoogte van de taxatie wordt herzien.
– Het moment van de belastbaarheid wordt vervroegd. (Nu gaat de belastbaarheid in de praktijk pas in na twee jaar leegstand.)
– De vrijstellingsmogelijkheden voor leeqstaande winkels worden uitgebreid.

2. Het premiereglement ter bevordering van de economische activiteit.
Wie in het handelsdistrict start met een commerciële activiteit in een leegstaand pand kan hiervoor een aanzienlijke premie verwerven.
Men gaat op zoek naar nog meer stimuli om handelspanden in te vullen.
Hierbij denkt men aan een verhuispremie, een ondersteuningspremie voor het samenvoegen van panden.

De nieuwe reglementen zouden van kracht worden op 1 januari 2014.