Dansende cijfers bij het SOK

Lijdt Trui Tydgat, de voormalige directrice van het stadsontwikkelingsbedrijf soms aan dyscalculie?

In haar toelichting bij de jaarrekening van 2012 dd. 14 mei 2013 (die de gemeenteraadsleden nog altijd niet hebben gezien) hanteert zij cijfers die we elders dan niet terugvinden.

– Over de balans zegt zij dat het totaal van de activa (en de passiva) 21.723.858 euro bedraagt. Als we naar de balans zelf gaan kijken zien we daar een bedrag staan van 22.2121.144 euro…
– Nog volgens haar beschikt het SOK over een eigen vermogen van 15.177.840 euro. In de balans staat: 15.665.126 euro.
– Het overgedragen verlies is volgens haar -2.924.233 euro. In de balans: – 2.436.938 euro.
– Het verlies van het boekjaar bedraagt in de versie van Trui 288.530 euro. In de balans is sprake van 198.754 euro.
En zo kunnen we doorgaan.
Nog ééntje: Het negatief resultaat zou 162.447 euro bedragen. In art. 9900 van de balans vinden we 350.765 euro terug.

En dan dat budget (begroting) voor het jaar 2012 !
Dat hebben de raadsleden ook nog niet in handen gekregen, laat staan de rekening.
In het zogenaamde ondernemingsplan 2011-medio 2013 kan men achteraan een overzicht vinden van de posten uit het exploitatiebudget (niet van de investeringen). Voor een totaal van 347.399 euro. In een ander héél officieel uitziend document (in het bezit geraakt van onze onderzoeksjournalist Diepe Troot) gaat het om een totaal van 613.759 euro.
Diverse posten geven andere bedragen aan in dat officieel uitziend document. Slechts enkele voorbeelden:
– Onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen: 29.200 euro (tegenover 10.200)
– Advertenties en inlassingen: 40.400 euro (tegenover 5.100)
– Deelname aan beurzen en tentoonstellingen: 29.240 euro (tegenover 12.240)

Ha!
De erelonen voor de boekhouders kloppen. In beide vergelijkbare documenten is waarlijk hetzelfde bedrag ingeschreven: 6.120 euro.

P.S.
Hierna de commissarissen die geacht werden de jaarrekening 2012 te verifiëren en te corrigeren: Kelly Detavernier (Bissegem), Marie-Claire Vandenbulcke (Kortrijk) en het kantoor Boes (Kortrijk).