Van het SOK: geen nieuws…

De agenda van de eerstkomende gemeenteraad (9 september) is gepubliceerd.
1.Nog altijd geen spoor van het budget en de rekening 2012 van het stadsontwikkelingsbedrijf.
2.Geen spoor van de balans en de resultatenrekening 2012.

Dit is een regelrechte schande. Dat is niet normaal.
En op die manier kan men de (gewezen) directrice Trui Tydgat niet aan de tand voelen over haar toelichting bij de jaarrekening die bol staat van fouten.
We wezen daar al op.
Onze onderzoeksjournalist Diepe Throot heeft nu ook ontdekt dat haar cijfers bij de resultatenrekening totaal afwijken van het voorgestelde budget voor 2012.
Zo bijvoorbeeld raamde men de ontvangsten uit de verkoop en dienstprestaties op 4,6 miljoen. Volgens de toelichting van Trui Tydgat werd het uiteindelijk 760.674 euro. De onkosten voor de verkaveling Bouvekerke bedroegen 1,4 miljoen. De raming was 1,8 miljoen euro.
Enzovoort.

Wat zegt het nieuwe bestuur daar eigenlijk over?
En laten de raadleden dit allemaal passeren?

BESTE KORTRIJKZANEN,
deelnemers aan de actie “Kortrijk Spreekt”:

Bij het SOK circuleren heel hoge bedragen. U hebt daar geen weet van.
Het staat niet in de gazetten (het papier van de dode bomen), en het staat niet in de Stadskrant.

In 2012 raamde men de investeringen op 4,6 miljoen. En het exploitatiebudget op 613.759 euro.
– Weet u hoeveel men dacht te besteden aan studiebureaus? 320.000 euro.
– En aan architecten? 400.000 euro.
– En aan aankopen van percelen? 1,2 miljoen.

Het over te dragen verlies bedraagt 2,4 miljoen. De totale schuldenlast is opgelopen tot 6,5 miljoen. Euroots !
Stad draagt ook bij in de personeels- en werkingskosten van het SOK. Voor 2012 voorzag men daarvoor 458.556 euro. En eind 2012 genoot het SOK van stadswege van een overbruggingskrediet voor de waarde van 2,7 miljoen.
Dat alles is nog nooit ter sprake gekomen in een gemeenteraad. Bij onze verkozenen, – die wij hebben verkozen. Ja. Die wij hebben verkozen. Om in onze naam te spreken.)

P.S.
Op de website van Stad staat nu eindelijk te lezen dat er een nieuwe directeur wordt gezocht voor het SOK. (Trui is al weg van in mei.) Moet wel kennis hebben van financiën.