Wat een blunder in de gemeenteraad !

Eerste punt op de agenda van de raadszitting van gisteren was: “Vervanging van een gemeenteraadslid wegens verhindering”.

Het zit zo. VLD-fractieleider Eline Brugman liet weten dat zij vanaf 9 september in zwangerschapsverlof gaat en daarom op haar verzoek haar mandaat wil vervangen zien door Stefanie Demeyer.
Maar nog VOOR Demeyer de eed kon afleggen en bijgevolg geïnstalleerd als raadslid kwam de zitting reeds op gang.
Voorzitter Piet Lombaerts (N-VA) liet al onmiddellijk weten dat het voorstel van VB-raadslid Maarten Seynaeve “tot verwijdering van de staatsieportretten” door de juridische dienst van Stad als onontvankelijk wordt beschouwd. Tekst van het voorstel was: “In de gemeenteraadzaal is er niet langer plaats voor koninklijke beeltenissen.”

Volgens Piet Lombaerts (de burgemeester en de schepenen zwegen in alle talen) behelst het voorstel “een daad van beheer over gemeentelijke inrichtingen en eigendommen”. En volgens het gemeentedecreet (art. 57, par. 3) behoren daden van beheer uitsluitend tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.
Ja.
Maar nu de blunder.
Voorzitter Lombaerts laat het tot een stemming komen! Hij vraagt aan de gemeenteraad om te oordelen of het voorstel al dan niet ontvankelijk is. En dit terwijl vervangster Stefanie Demeyer op dat ogenblik nog altijd in de publieke tribune zit, reikhalzend uitkijkend tot ze geïnstalleerd wordt als raadslid en daarmee kan deelnemen aan de stemming. De uitslag van de stemming was dan ook uiterst nipt: 19 raadsleden vonden het voorstel wel ontvankelijk en 20 helemaal niet (onthouding van N-VA raadslid Steve Vanneste).

– Naschrift 1
Zes jaar geleden deed raadslid Seynaeve een gelijkaardig voorstel en toen kon dat wel probleemsloos behandeld.
– Naschrift 2
N-VA raadslid Steve Vanneste (die helemaal niet is tussengekomen) was ook van plan om het voorstel te doen om geen portretten te kopen van het nieuwe koningspaar, maar hij is door zijn N-VA schepen Rudolphe Scherpereel onder druk gezet om dat niet te doen. Na de stemming verliet hij woedend de zaal, maar daagde na korte tijd weer op. Steve heeft zich onthouden bij de stemming, maar kreeg van zijn N-VA-voorzitter niet het woord om zijn stemgedrag toe te lichten. (Het raadslid laat weten dat hij zijn vraag zal hernemen van zodra de nieuwe portretten beschikbaar zijn. Dat zou pas in de lente van volgend jaar zijn.)
– Naschrift 3
Door het voorstel Seynaeve onontvankelijk te verklaren kon de nieuwe tripartite het etaleren van interne onenigheid omtrent de zaak voorlopig toch vermijden. (Of zijn het dan toch allemaal republikeinen?)
– Naschrift 4
Komt er een klacht bij de gouverneur? Raadslid Demeyer kon niet deelnemen aan het debat, noch aan de stemming.
(Men zou best een goede gewoonte van vroeger hernemen. De voorzitter die zegt: “Ik verklaar de zitting voor geopend.”)

P.S.
Volgens de website van Stad is Stefanie Demeyer nog vervangend raadslid tot… 1 september 2013.