Marc Olivier met vier strekkende meters archief naar KADOC

Gewezen CVP-raadslid Marc Olivier (°1940) heeft een lange, gevulde politieke loopbaan achter zich. Hij zetelde achtereenvolgens in de Cultuurraad, de Vlaamse Raad en maakte ook deel uit van het eerste Vlaams Parlement. Was ook nog gemeenschapssenator. Tussen 1977 en 1994 zetelde hij in onze gemeenteraad, maar we kunnen ons geen noemenswaardige tussenkomsten van hem aldaar herinneren.
Hij heeft nu onlangs 40 archiefdozen laten overbrengen naar het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie Cultuur en Samenleving te Leuven. Vier goed geordende meters papier. Er zit ook een interessante verzameling bij van verkiezingsmateriaal, van meerdere partijen. Weinig stukken dus in verband met zijn functie als gemeenteraadslid.
Marc Olivier was deskundig in zaken als welzijn, gezin, volksgezondheid, sociale huisvesting. Zo’n typische ACW-domeinen.
Als questor van het Vlaams Parlement heeft hij nogal wat aankopen laten verrichten van jonge kunstenaars. In de bestuursvergaderingen van de Kortrijkse Musea las hij het Staatsblad.