Krimt het personeelsbestand wel zoals voorgenomen ? (2)

Het gebeurt wel een keer vaker dat artikels in deze elektronische krant de papieren perse ietwat inspireren.
Eerste reflex bij onze persjongens is dan : te rade gaan bij de machthebbers, niet bij de oppositie of de ambtenarij.

Een stuk van vorige dinsdag op Kortrijkwatcher (24 september) over de mogelijke afslanking van het stadspersoneel bracht Freddy Vermoere van “Het Nieuwsblad” dus al prompt op de gedachte om even een praatje te slaan met de schepen van personeel, Koen Byttebier.
Wat leerden we daar nu uit? (Zie HN van 26 september.)
Dat schepen Byttebier inzake de personeelscohorte over andere cijfers beschikt dan wat indertijd door de burgemeester aan de pers is kond gedaan. Dat de aantallen die de schepen hanteert zelfs afwijken van wat zijn diensten lieten weten als antwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-raadslid Cis Rodenbach.

Voorbeeld 1.
De schepen zegt dat er dit jaar 17 voltijdse equivalenten (VTE) zullen verdwijnen. We gaan van 850 (eind vorig jaar) naar 833 VTE.
Wat kreeg CD&V-raadslid Rodenbach evenwel te lezen als antwoord op een schriftelijke vraag van zijnentwege?
Dat er eind januari 846 VTE (afgerond) waren geteld en dat dit aantal eind juli al is gedaald tot 823 VTE. Een afslanking van 23 VTE, in een half jaar wel te verstaan! En in zijn krant van 7 maart had Freddy Vermoere het voor dit jaar over 25 afvloeiingen, 8 vervangingen en 17 schrappingen. Om hoeveel verdwenen VTE gaat het nu eigenlijk?

Voorbeeld 2.
De schepen maakt gewag van 27 afvloeiingen in de eerste twee jaren van deze bestuursperiode. Daar voegde hij aan toe dat we met dit aantal een beetje onder het gemiddelde zitten van wat we over zes jaar willen bereiken, maar “we komen er wel”.
De burgemeester deelde in maart inzake afvloeiingen volgende cijfers mee aan de pers. Voor 2013-2014: 25 plus 17, dat is dus 42 afvloeiingen.
Overigens – schepen Byttebier! – zitten we met uw vermeend getal 27 helemaal niet onder het gemiddelde. Het totaal aantal berekende afvloeiingen voor de periode 2013-2018 is 155. Gedeeld door 6 geeft dat als uitkomst: 21.

Voorbeeld 3.
De schepen geeft nog aan dat over de gehele legislatuur het aantal personeelsleden – weerom uitgedrukt in voltijdse equivalenten – zal dalen met 104.
Misschien heeft de journalist het niet helemaal begrepen, maar het gaat hier om een totaal aan geschrapte banen. In de periode 2013-2018 komen er (naast de 155 natuurlijke afvloeiingen) tevens 48 vervangingen.

Journalisten alhier vergeten vaak enige vraagstelling.
Essentieel om te weten is welke banen al of niet worden geschrapt (niet vervangen). En waarom?
Welke politiek staat daar achter?
Is er bij de tripartite enig eensgezind idee over wat de kerntaken van Stad zijn of zullen zijn? Zijn er diensten of taken die men wil afstoten?

Op Facebook was er een paar dagen geleden een discussie over de voorgenomen personeelsvermindering in Kortrijk, en schepen Byttebier heeft er zich ook in gemengd.
Hierbij liet hij uitschijnen dat een kerntakendebat uiteindelijk wel noodzakelijk is, “maar vooral van belang zal zijn voor de tweede helft van de legislatuur”.
Want dan gaan er veel medewerkers met pensioen.
Op FB sloot onze schepen van personeel nog het lopende debat af met de volgende bewoordingen:
” Dit soort discussie hoort thuis aan tafel, met de diensten, met de klant-burger, met het bestuur, met de oppositie, met de vakorganisatie, met technici, maar niet op een forum als dit.”

Welnu, de triparite heeft nog nergens ook maar enige discussie “van dit soort” gevoerd.

P.S. (1)
Van onrust bij het personeel is geen sprake meer, aldus vakbondsman Joris Vanraes (ACV). “Alles loopt volgens plan.” De afspraak is dat Stad er alles zal aan doen om bijkomende ontslagen te vermijden.
P.S. (2)
Gossip? In stadhuis wemelt het van geruchten dat ambtenaren volkomen over hun toeren zijn. Vanwege de ASAP-richtlijnen van Quickie.