Wat kost de renovatie van de Broeltorens?

Dat we het (nog) niet helemaal weten !
De pas verschenen Stadskrant van deze maand wijdt een stukje aan de restauratie en herbestemming van de Broeltorens, maar rept met geen woord over de kosten daarvan. Ze swingen namelijk de pan uit.
Op de eerstkomende gemeenteraad (9 september) presenteert de nieuwe tripartite de eerste afrekening van de restauratieve werken. Dat moet zo Рomdat de uitvoeringsprijzen van bepaalde werken m̩̩r dan 10 procent hoger liggen dan het gunningsbedrag.
Voor lot 3 – elektriciteit – zelfs 41 procent hoger dan de inschrijvingsprijs. Zelden zo’n misrekening gezien. De gunningsprijs bedroeg 32.715 euro en het is uiteindelijk 46.322 euro geworden.
Voor lot 1 – de “ruwbouw” – bedragen de meerwerken 165.562 euro. We gaan van 1.030.483 euro naar 1.196.046 euro. Dat 16 procent hoger dan de oorspronkelijke prijs. (Ter info nog: het schepencollege raamde de ruwe restauratiekosten initieel op 995.000 euro. En in maart laatsleden de meerwerken op 136.351 euro.)

De raadsleden krijgen aanstaande maandag ook wat zicht op de mogelijke kosten voor de “bijwerken”: hvac (61.062 euro), bolconstructie (80.979 euro), sanitair en kitchenette (24.090 euro), verlichting (20.981 euro), stoelen (11.107 euro), tafels (nog “in onderzoek”), erelonen (40228 euro).
En zo komen we op een totaal van 1.480.819 euro. .

Moeten we dat wel geloven? Kunnen we niet beter alle opleveringen afwachten?
Het schepencollege dacht in maart laatsleden nog dat de globale prijs (meerwerken, herzieningen, bijwerken) zou oplopen tot 1.554.136 euro. Men hoopte toen dat van dit bedrag 951.824 euro zou gesubsidieerd worden. Zodat het stadsaandeel zoiets van (slechts) 602.000 euro zou bedragen.

P.S.
– In de zuidelijke toren komen twee polyvalente zalen.
De noordelijke toren zou dienstig zijn voor het Broelmuseum, maar dit wordt nu gesloten…
– Voor wie bovenstaande gegevens wenst te zien in het kader van partijpolitieke beschouwingen: het project Broeltorens was een dada van VLD-schepen Wout Maddens.

Quote van de dag: “goeie democraten”

Schepen Philippe De Coene (SP.a) in “Het Laatste Nieuws” van vandaag (editie Leiestreek):
“We zullen ons standpunt pas als goeie democraten toelichten in de gemeenteraad en niet vooraf, anders maak je de gemeenteraad overbodig.”

De scribenten (stenografen) van de reguliere pers komen nu niet meer bij van het lachen. Meer in het bijzonder ligt Peter Lanssens (LPS) in een deuk. En de raadsleden die konden kennis nemen van deze uitlating liggen nu in coma.
Er gaat praktisch geen week voorbij of de papieren perse – die van de dode bomen – krijgt van de nieuwe tripartite rechtstreeks – en dus buiten de gemeenteraad om – via een persbericht of een persmoment verslag van een of ander beleidsvoornemen. Of de journalist wordt zelf door schepenen of kabinetsleden opgebeld! Of hij krijgt een privé-audiëntie. (Nog tijdens Kortrijk congé konden we via de kranten vernemen dat het Broelmuseum wordt gesloten.)

Zowat tien dagen geleden bijvoorbeeld hoorden de persjongens nog vanwege schepen De Coene in eigen persoon (!) dat de organisatie van de kinderopvang nu in handen komt van het OCMW en daarbij kregen ze tegelijk expliciet de mededeling dat de opvoedingswinkel “De Pluim” gaat sluiten.

Waarover wil schepen De Coene pas iets zeggen in de gemeenteraad van 9 september?
Over de vraag van N-VA-raadslid Steve Vanneste om geen staatsieportretten van het nieuwe koningspaar aan te brengen in het stadhuis.
Ook schepen Wout Maddens (VLD) wenst voorlopig niet inhoudelijk te reageren. Dat is de (tussen haakjes: flamingantische) schepen die ongeveer wekelijks in de pers komt om een en ander van zijn woonbeleid en/of stadsplanning toe te lichten.

P.S.
– Het voorstel van Steve Vanneste zou best een repliek krijgen van de bevoegde schepen voor stadsgebouwen, en dat is Koen Byttebier (VLD).
– Het voorstel is vanuit het VB al een keer ter sprake gekomen.