Toch staatsieportretten in de raadzaal

Het voorstel van VB-fractieleider Maarten Seynaeve om geen portretten van het (nieuwe) vorstenpaar aan te brengen in de raadszaal werd in zitting van vorige maand onontvankelijk verklaard door de N-VA – voorzitter zodat we niet te weten kwamen wat het schepencollege hieromtrent van plan was.
Seynaeve heeft dan maar zijn voorstel in de gemeenteraad van vorige maandag omgezet in een vraag: “is het stadsbestuur bereid om niet langer nog koningsportretten op te hangen in de raadszaal (en mogelijk andere stadsgebouwen)?”
Waarop dus het antwoord kwam van de burgemeester: “we gaan in op het aanbod van de kanselarij.” Het nochtans republikeins gezinde schepencollege zal dus foto’s van Philippe en Mathilde aanbrengen in de raadzaal. “Het is een symbolische kwestie, en die portretten hebben geen invloed op de werking van de gemeenteraad, ” aldus nog Vincent Van Quickenborne. En als de gemeenteraad elders vergadert (bijvoorbeeld in een ontmoetingscentrum van een deelgemeente), dan gaan die foto’s niet mee verhuizen.

Compromis

Tot grote hilariteit van zowat iedereen in de zaal bedankte N-VA-raadslid Steve Vanneste het College voor “dit compromis”. Het N-VA raadslid wou al in september een interpellatie hierover indienen maar kreeg van zijn partij (en onder druk van de burgemeester?) het bevel om dat absoluut niet te doen. Nota bene! Nu is Vanneste er innerlijk hard van overtuigd dat de portretten ook niet zullen mee verhuizen naar de nieuwe raadzaal die men waarschijnlijk gaat inrichten op het dak van het nieuwe stadhuis.

Hoeveel moeten die portretten wel gaan kosten?
Dat we het niet weten.
Een staatsieportret op canvas van de Nederlandse koning Willem-Alexander (80 bij 120 cm) kost 231 tot 244 euro, afhankelijk van de baklijst. En gaat het om een museumlijst dan varieert de prijs van 542 tot 630 euro. Het vorstenpaar samen op één portret kost evenveel, dus eigenlijk minder.