Jongeren slachtoffer van een eerste bezuinigingsmaatregel

De nieuwe tripartite is vast van plan om hard te snijden in de budgetten van volgende jaren, aan de zijde van de uitgaven. (Voor wat de ontvangsten betreft kon men alreeds dit jaar nieuwe belastingen en verhoogde retributies invoeren.) Het nieuwe bestuur gaat daar niet prat op, organiseert daarover geen persbabbel en burgemeester en schepenen laten wel na om hierover te twitteren. De pas verschenen nieuwsbrief weet ook nog nergens van.

Begin deze maand beslist. Kinderen en jongeren (tot 24 jaar) die zich een Buzzy Pazz (BZ) van De Lijn aanschaffen krijgen van Stad vanaf 1 januari 2014 TOTAAL geen procentuele korting meer.

Het kortingssysteem is begin 2007 ingevoerd. Het ging toen om 50 procent van de kostprijs van een abonnement.
Bedoeling was méér jongeren op de bus krijgen in plaats van in de wagen. En waarlijk: het aantal BZ-abonnees steeg van 956 (in 2006) naar 1.168 (in 2007). En het aantal abonnementen van 1.859 naar 2.047. Maar het gevolg was ook dat de financiële tussenkomsten van Stad steeds hoger opliepen: in de periode september 2008 tot augustus 2009 bijvoorbeeld ging het al om 79.570 euro.
De vorige stadscoalitie (CD&V en VLD) heeft dan maar besloten om vanaf januari 2010 de korting van 50 procent te halveren. Die 25 procent korting kostte Stad bijgevolg de helft minder. In 2012: 39.553 euro. En voor dit jaar raamt men het bedrag op 38.627 euro.

De huidige tripartite heeft nu opgemerkt dat de halvering van de procentuele korting nauwelijks invloed heeft gehad op het aantal verkochte BZ-abonnementen. In het totaal zag men zelfs een stijging (vooral te wijten aan een stijgend aantal abonnementen voor één maand): van 2.488 (2011) naar 2.506 (2012).
Het nieuwe bestuur heeft dus maar beslist om de korting gewoon af te schaffen.
Motivering: “het gespendeerde bedrag kan beter aangewend om andere mobiliteitsdoelstellingen te bereiken.” Bijvoorbeeld: een derdebetalersysteem invoeren voor al wie ouder is dan 24. Of een mobiliteitscampagne organiseren voor bedrijven.

Naschrift voor de stadsadministratie, de schepen en de directie mobiliteit
* De prijzen voor BZ-abonnementen zoals nog altijd vermeld op de website van Stad zijn onjuist.
* In de overeenkomst van Stad met De Lijn is voorzien dat voor de wijziging van de korting een opzegtermijn geldt van drie maanden. De Collegebeslissing dateert van 7 oktober. De stopzetting van de korting kan dus niet ingaan op 1 januari 2014.