Een keuze voor de rust op de Houtmarkt

Het vorige bestuur besliste al om samen met het nog te bouwen nieuwe RVT Sint-Vincentius aan de Houtmarkt (op de gesloopte site van de Sint-Niklaaskliniek) een ondergrondse parkeergarage te maken. 170 publieke plaatsen. De Houtmarkt komt parkeervrij en krijgt een groenaanleg.

De nieuwe tripartite heeft de bevolking opgeroepen om massaal de keuze te maken tussen twee varianten.
Variant 1 vertoont een licht hellend vlak dat kan dienen als een soort van tribune. In die versie zou de Houtmarkt dus een ambivalente, levendige pleinfunctie kunnen krijgen.
Variant 2 heeft het veel meer het karakter van een tuin, een (nogal banaal) klassiek park. Iets voor bejaarden.

Vanavond (6 november) daagden in “het belevingscentrum 1302” aan het Begijnhofpark 65 inwoners Kortrijkzanen op om een keuze maken tussen de twee varianten. Een eerder wat ouder publiek. Ja. (Weinig of geen raadsleden.)
55 procent van de 65 uitgebrachte stemmen koos voor variant 2. Dus voor de rust…De kalmte. Kortrijk bruist !

P.S.
Groot gelijk dat er geen raadsleden kwamen opduiken. Directe democratie tegenover de representatieve. Vernederend voor verkozenen.
– Zeg. Zou het kunnen dat dit soort van participatieve besluitvorming automatisch conservatieve resultaten oplevert? Stad laat stagneren?
– Ander probleem is ongetwijfeld waarover en waarom wij Kortrijkzanen nu nog in de toekomst (de gehele legislatuur) kunnen worden bevraagd. De meerjarenbegroting is nu toch al in de maak? Wat een boerenbedrog.