Is dat advies van de Jeugdraad met betrekking tot de GAS-wet wel rechtsgeldig?

Als de gemeenteraad de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties op te leggen ten aanzien van minderjarigen wint hij eerst advies in van het orgaan of de organen met adviesbevoegdheid in jeugdzaken. In de praktijk is dat hier de Kortrijkse Jeugdraad.
De Kortrijkse Jeugdraad kreeg vanwege burgemeester en schepen van Jeugd (Bert Herrewyn) slechts één vraag te verwerken: zullen we de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS-wet al of niet verlagen van 16 tot 14 jaar?

Om daarop een antwoord te vinden hield de Jeugdraad via internet en e-mails (tevens naar diverse scholen) een soort van poll.
Er liepen slechts 99 stemmen binnen. 29 stemmen (29,2 procent) daarvan waren pro verlaging van de leeftijdgrens naar 14 jaar. Het advies van de Jeugdraad luidde dus dat de gemeenteraad best de leeftijdsgrens op 16 jaar zou behouden. (Dat advies is niet bindend.)

Op de website van de Jeugdraad is nu de volledige tekst van het advies te vinden.
We leren daar uit dat er bij de deelnemers aan de poll binnen de leeftijdscategorie van 40plussers 15 voorstanders waren van een verlaging van de leeftijdsgrens. Maar ook relatief veel (9 stemmen) kozen voor een verlaging in de categorie deelnemers tussen 20 en 30 jaar.

Maar we leren daar ook uit dat er nogal wat deelnemers aan de poll helemaal geen Kortrijkzanen waren. Er zijn stemmen geteld vanuit Moeskroen, Kuurne, Harelbeke, Bavikhove, Gullegem, Avelgem, Beveren, Lauwe, Beselare, Astene, Helkijn. Ja, zelfs Estaimpuis…
Kan dat zomaar?
Zullen we bij de lopende bevraging over het al of niet toelaten om gras af te rijden op zondag (een Kortrijkse politieverordening) ook mensen van buiten Kortrijk laten meestemmen??

Het advies van de Jeugdraad bevat nog enkele bijkomende bemerkingen.
– Een zeer merkwaardige is wel deze: “Wij zijn van mening dat minderjarigen niet thuis horen in het GAS-reglement.”
En: “Wij vragen uitdrukkelijk meer in te zetten op buurtwerk, straathoekwerk.” (Het gemeentebestuur moet een meer “pro-actieve houding” aannemen.)
Het lijkt er dus op dat de Jeugdraad zelf liever de vraag had gekregen of de GAS-wet alhier wel moet toegepast op minderjarigen.

– De Jeugdraad wil ook een aantal personen uitsluiten als officiële vaststellers van overlast: provinciale of gewestelijke ambtenaren, personeelsleden van intercommunales en gemeentebedrijven, en ja – ook personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen.

– Tenslotte wil de Jeugdraad nog dat officiële vaststellers zich legitimeren.

P.S.
– Zeer verwarrend is dat in het verslag van de Jeugdraad over de poll in de grafiek van de stemmers per leeftijdsklasse de tegenstanders van de verlaging blauw zijn ingekleurd en de voorstanders in het roze. In de grafiek over de stellers per gemeente dan net omgekeerd. De jeugd van tegenwoordig.