Wat kost zo’n autorally aan de gemeenschap?

Dat we het niet weten !
En we zullen het nooit weten als er geen enkel raadslid uit de betrokken gemeenten (Kortrijk, Zwevegem, Menen, Moeskroen) en de betrokken politiezones (Vlas, Mira, Grensleie, Moeskroen) hieromtrent een vraag gaat stellen.

Onze burgemeester liet de voorbije dagen geen kans voorbijgaan om overal rond te bazuinen dat de door hem opnieuw gewilde “Zes uren van Kortrijk” geen cent kosten aan Stad. Dat is in zoverre juist dat er in de begroting geen enkele stadstoelage is voorzien voor de vzw “Autostal Groeninghe”.
Er is evenwel aan het evenement een grote logistieke steun verleend. Voor Kortrijk hebben we weet van nogal wat werken vanwege het stadspersoneel:
– de dienst preventie is langsheen het parcours overal infobrieven gaan bussen (wie heeft die opgemaakt en gedrukt?);
– de directie mobiliteit is overal waar nodig obstructies gaan weghalen;
– de directie facility zorgde onder meer voor het plaatsen van hekken, de elektriciteitstoevoer;
– de directie leefmilieu (cel exploitatie) plaatste afvalbakken en containers;
– de directie communicatie zorgde voor de promotie van de rally “via alle mogelijke mediakanalen” (ja!).

Dat voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning.
Maar ook de lokale politie, de federale wegpolitie en de spoorwegpolitie waren gedurende twee dagen in het getouw. Op zaterdag 23 november was er een commandopost in Marke bemand van 12 tot 18 uur en op zondag 24 november van 7 tot 20 uur. Met officieren? Tegen uurlonen die gelden voor zaterdag- en zondag- en avondtarieven…
Volgens adjunct-korpschef Filip Devriendt (in “Het Kortrijks Handelsblad” van vorige vrijdag) zijn er niet minder dan 35 politiemensen ingezet. Met het nodige materiaal: vier flitswagens en wellicht zelfs een helikopter.

En wie zal de eventuele schade aan de wegen en bermen vergoeden?

P.S.
Er komt nog een logboek met alle mogelijke bemerkingen, vragen en klachten. En een evaluatievergadering met de organisatoren en de gemeentebesturen.