(Breaking news) En daar is de meerjarenplanning 2014-2019 (1)

Enkele cijfers, voorlopig zonder commentaar.
Het gaat om ramingen.

Exploitatie-budget: uitgaven versus ontvangsten
2014: 114,24 miljoen euro / 122,68 miljoen euro
2015: 115,34 / 125,38
2016: 115,55 / 128,11
2017: 116,03 / 130,94
2018: 116,93 / 133,87
2019: 117,31 / 136,90

Investeringen (uitgaven)
2014: 25,39 miljoen euro
2015: 30,34
2016: 37,87
2017: 27,27
2018: 16,82
2019: 11,59

Netto periodieke leningsuitgaven
2014; 19,84 miljoen euro
2015: 20,34
2016: 22,78
2017: 25,00
2018: 24,49
2019: 24,75