Goochelen met cijfers (2): “retributies worden beperkt aangepast”?

ER IS EEN NASCHRIFT ONDERAAN

Dat kregen de jongen en meisjes van de pers te horen op de fameuze persconferentie over de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014.
In de persmap zijn slechts vier (reeds besliste) “aanpassingen” (dat zijn verhogingen) opgesomd.
In werkelijkheid komen er volgend jaar dus nog nog méér van die “aanpassingen” van de aanslagvoeten.
(In een print-mededeling van WTV zei men dat de “belastingvoeten” niet stijgen, onmiddellijk gevolgd door één voorbeeld van een verhoging. Pers!)

Als de persmap iets anders vertelt dan wat in het meerjarenplan van Stad staat, mogen we dat dan als een misleiding van de Kortrijkzaan en kiezer beschouwen? Of is dat een leugen?

1.
Eerst even de vier vernoemde aanpassingen, met de geraamde stijging van de opbrengst tussen 2014 en 2018 (waarover de pers niet is ingelicht – en ook niet naar vraagt).
– De verblijfsheffing (op overnachtingen) stijgt van 1 naar 1,75 euro. Opbrengst gaat van (afgerond) van 173.000 naar 185.400 euro.
– Verspreiding van reclamedrukwerk. Nu 0,05 euro per verspreid exemplaar. Verwachte opbrengst van 1,40 miljoen naar 1,51 miljoen euro.
– Huisvuilzakken: van 7,50 naar 8,50 euro of volgens het formaat van 13 naar 15 euro per 10 stuks. Opbrengst van 1,56 miljoen naar 1,75 miljoen euro.
(PMD-zakken niet vermeld: van, 2,20 euro naar 3 euro.)
РLeegstand op winkels: 1500 euro per pand en 150 euro meer bij tweede aanslag. (M̩̩rontvangst niet gevonden.)

2.
En nu de andere “wijzigingen” van de aanslagvoeten zoals beschreven in het meerjarenplan (pag. 70) en verzwegen voor de pers.
– Afgifte identiteitsbewijzen: van 16 naar 17 euro.
– Reispassen: van 5 naar 15 euro.
– Elektronische vreemdelingenkaart: van 16 naar 17 euro.
– Nieuw Europees rijbewijs: van 25 naar 30 euro.
– Grafkelder: van 550 naar 700 euro of van 800 naar 850 euro.
– Plaatsrecht kermissen: voor cat G nu 68 euro per m² (Voorheen 660 euro per meter.)
– Retributie op afhaalautomaten. Van 191 naar 200 euro. (Gebaseerd op wat bestond voor krantenkiosken.)
– Leegstand op woningen: minimum 1.100 euro in plaats van 990 euro.
– Leegstand op gebouwen: minimum 1.500 euro in plaats van 990 euro.

Dat zijn er dus al negen méér dan aan de pers is medegedeeld.

3.
En er zijn nog méér verhogingen voorzien, recent beslist in het schepencollege ! Maar we mogen dat nu nog niet weten.
– Uurlonen personeel (ook brandweer) met 2 procent verhoogd.
– Compostvaten: van 12,40 naar 17 euro.
– Inname voetpaden: naar 3 euro per dag/eenheid.
– Fotocopie (A4): van 0,15 naar 0,20 euro.
– Reservering ticket: naar 1 euro.
– Sportcentra: minimumfactuur wordt 15 euro.

Besluit
Pers (bevolking) wordt voorgelogen. Heeft geen weet van 15 nieuwe “beperkte aanpassingen van retributies” voor 2014.
De schrijvers van de embedded press zullen dat ook niet melden. Hoe ze zich laten misleiden…
In Nederlandse gemeenteraden (én in de pers) zouden wethouders zich duchtig moeten verantwoorden over onvolledige, verkeerde (valse) informatie.

NASCHRIFT
Schepen Koen Byttebier zegt op facebook dat dit stuk vol LEUGENS staat, meer speciaal inzake retributies bij burgerzaken. Een zware beschuldiging die hij niet echt hard maakt. “Ofwel heb ik het niet begrepen, ofwel is het moedwilligheid.” (Enkele verhogingen benoemt de schepen als zijnde “indexeringen”, of als “verfijningen”. Tja.)
Nou.
Ziehier mijn leugenachtige bronnen.
– de persmap over het meerjarenplan, pag. 6
– het meerjarenplan, pag. 70
– notulen van het schepencollege van 18 november, meer in het bijzonder de punten 32 en 41.
Er was wel één fout gemaakt. (Intussen rechtgezet.) Ik dacht dat de belasting op frituren niet meer bestond. De belasting op krantenkiosken is verdwenen omdat er geen meer zijn. En die zou vervangen worden door een belasting op afhaalautomaten. De belasting op frituren wordt nu berekend per kwartaal, en dit zou uitmonden op een verlaging. De enige dus die we kennen.