Goochelen met cijfers (3): “personeelsbudget bevroren op 47,6 miljoen euro”?

Dat kreeg de verzamelde pers vorige vrijdag te horen bij de voorstelling van het meerjarenplan 2014-2019.
Het was de schepen van Financiën Catherine Waelkens die het had over deze structurele bezuiniging. Ten gevolge van de afslanking van het aantal personeelsleden is berekend dat we tegen 2019 zowat 12 miljoen euro zullen bespaard hebben.
We duiken weer eens in de cijfers om die ZOGENAAMDE bevriezing te illustreren. (Cijfers die de pers niet te zien kreeg.)

Evolutie van de personeelskosten:
2014: 47,56 miljoen euro (in de persmap afgerond tot 47,60 miljoen)
Zie nu hoe de vorst in de volgende jaren toeslaat:
2015: 47,76
2016: 47,96
2017: 48,16 (de kaap van 48 miljoen is weerom bereikt)
2018: 48,36
2019: 48,56 miljoen euro.

Telkenjare + 00,20 miljoen bevroren zeg?
Voor de goede orde: het gaat hier wel om bruto-kosten, want nogal wat personeel is gesubsidieerd (gesco’s, onderwijsmensen).

Hoe zit het met de afslanking van het personeelsbestand?
In de bestuursperiode 2013-2018 rekent men op een natuurlijke afvloeiing van 155 fulltime-banen (voltijdse equivalenten). Daarvan zal men slechts 48 VTE vervangen. Dat geeft een schrapping van 104 VTE. Hoe dit resulteert in een besparing van 12 miljoen is niet uitgelegd.

Voor dit jaar voorzag men 25 afvloeiingen, 8 vervangingen en dus een inkrimping van 17 VTE.
Volgens de burgemeester zou dit nog dit jaar 2013 een besparing opleveren van 1,2 miljoen (“Het Laatste Nieuws” van 7 maart 2013).
Het eigenaardige nu is dat bij de laatste begrotingswijziging 2013 bleek dat de personeelsuitgaven in vergelijking met het oorspronkelijke budget met 246.383 euro zijn gestegen tot 48,2 miljoen euro.
Er loopt dit jaar overigens al een tijdje een aanwervingsprocedure voor vier nieuwe, hoog gekwalificeerde ambtenaren. En bij het Stadsontwikkelingsbedrijf moet men twee personen vervangen. (De nieuwe directeur geraakt maar niet aangesteld. Dat is ook een besparing.)

In het meerjarenplan (pag. 61 en 62) is een overzicht gegeven van de personeelsbezetting aan het eind van deze maand december. Aantal voltijdse equivalenten: 819,37. Aantal koppen: 970. Maar dat is nu een keer heel spijtig zeg! Het meerjarenplan geeft totaal geen vergelijking met de bezetting in januari van dit jaar.

In het document gemeentebudget 2013 (dus met de toestand bij de jaarwende 2012-2013) is er vooraan sprake van een personeelsbestand van 911 eenheden. We weten niet of het om koppen gaat of om VTE.
– Gaat het om koppen, dan is er absoluut geen sprake van een inkrimping van personeelsleden.
– Gaat het om VTE, dan zou men gewagen van een mindering met 91,63 VTE en dat kan niet.
Leg dat nu maar eens uit.