Goochelen met cijfers (4): de evolutie van het personeelsbestand

De raadsleden kregen nu een nauwkeurig overzicht van de evolutie (de afslanking) van ons personeelsbestand vanaf eind 2013 tot en met 2019. De tabel geeft zelfs de evolutie weer per categorie: vastbenoemde medewerkers, contractuelen, gesco’s.
We blijven het spijtig vinden dat de toestand aan het begin van dit jaar niet wordt weergegeven. Want met de cijfers die we kennen klopt er iets niet.
Volgens het begrotingdocument 2013 bestaat het personeelsbestand uit 911 eenheden. Dat is dus de toestand begin 2013. We mogen veronderstellen dat het om voltijdse equivalenten gaat (VTE)? In de maand maart liet de burgemeester aan de pers weten dat we 850 VTE’s tellen. En dat er dit jaar een afslanking zou gebeuren van 17 VTE.

We verstaan dat dus niet.
De tabel die de raadsleden kregen vermeldt voor eind dit jaar 819,37 VTE (of in koppen uitgedrukt: 970).
We tellen even.
– 911 (cijfer in begrotingsdocument) min 819,37 geeft een vermindering aan van 91,63 “eenheden”. In één jaar!
– 850 (cijfer in meerjarenplanning) min 819,37 geeft een vermindering aan van 30,63 “eenheden”. Dat klopt dus ook niet met de voorgenomen afslanking met 17 VTE in 2013.

Nu kijken we even naar de evolutie van 2013 naar 2014.
We gaan van 819,37 VTE naar 794,12 VTE. Dat is een vermindering van 25,25 VTE. In het meerjarenplan is sprake van een vermindering van 10 VTE. Maar moet dat geen 13 zijn? Men heeft het over 17 afvloeiingen en 4 vervangingen…
We verstaan dat dus niet.

Voor de jaren 2015 tot en met 2017 kloppen de cijfers wel.
Maar voor de evolutie 2017-2018 dan weer niet.
Voor 2018 voorziet men een afslanking met 27 eenheden. Welnu, zowel in 2017 als in 2018 zou Stad het stellen met 764,01 VTE.

Stof voor het komende begrotingsdebat?
Wat we ook nog altijd niet begrijpen is hoe men kan besluiten tot al of niet vervanging van bepaalde stadsmedewerkers zonder afbakening van de kerntaken van de Stad.