Stijgers en dalers in de lijst van toegekende stadssubsidies voor 2014

Merkwaardig hoe zovele subsidies in vergelijking met vorig jaar in de begroting toch voor 2014 gelijk zijn gebleven. Voor bepaalde beleidsvelden hadden we van de nieuwe tripartite toch meer “accentverschillen” verwacht.

Voorbeelden van toelagen die volgend jaar geheel onveranderd blijven (we beperken ons tot enkele substantiële bedragen):

* ontwikkelingsprojecten (40.000 euro), Vlasmuseum (25.000), Stedelijke Musea (71.250), tentoonstellingsbeleid (25.000), semi-professionele initiatieven (22.100), culturele verenigingen (109.815), private professionele podiumkunstensector (80.900), bijzonder en vernieuwende projecten (14.500), werkingstoelage Buda-eiland (265.000), Kortrijk Congé (18.000), zomercarnaval, (32.500),
* impulssubsidies voor de sport (65.000), jeugdsportpromotie (37.080), vzw Sportplus (125.000), werkingstoelage KVK (223.762), buurtsport (20.000)
* lokale diensteneconomie (200.000), fonds voor sociaal kapitaal (58.589), POM West-Vlaanderen (36.691), vzw Constructief (50.000), vzw Mentor (175.000), vzw Groep Intro West-Vlaanderen (121.362),
* handelsdistrict (205.000), ondernemerscentrum (75.000), MIC (67.500), Fabriek voor de toekomst (100.000), toelage starters en leegstand (45.000),
* innovatiefonds (75.000), Interieur (150.000), Kortrijkse hogescholen (100.000), Kortrijk stad van ontwerpers (50.000), vzw Toerisme (126.100) designregio (25.000).

Toelagen die volgend jaar zullen dalen:

– kerkfabrieken (van 1.477.050 naar 1.472.874 euro)
– Feest in Kortrijk (van 223.100 naar 193.000 euro)
– hoogste nationale en internationale sportmanifestaties (van 110.000 naar 100.000 euro)
– woonclub (CAW Stimulans) (van 28.500 naar 10.000 euro)
– projecttoelagen met derden (in de sociale sector): van 133.136 naar 125.000 euro).

Toelagen die volgend jaar zullen stijgen:

– fonds noodsituaties (van 2.500 naar 12.500 euro)
– werkingskosten politiezone VLAS (van 13.394.362 naar 15.528.325 euro)
– Kortrijkse Schouwburg (van 121.250 naar 161.250 euro)
– straat-, buurt- en wijkfeesten (van 49.375 naar 69.375 euro)
– jeugdorganisaties (van 634.411 naar 640.991 euro)
– OCMW (van 11.107.183 naar 11.720.398 euro)
– SNORKO (van 6.546 naar 13.092 euro)
– vzw Jongerenatelier (van 151.381 naar 166.381 euro)
– Nu of Nooit premie (van 205.000 naar 310.000 euro)
– Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) (van 358.566 naar 458.566 euro)
– huursubsidie de Poort (van 180.000 naar 210.000 euro)
– premie veilig en duurzaam wonen (was na budgetwijzigingen vorig jaar bijna tot nul herleid, nu weer 750.000 euro).

P.S.
De lijst van toegekende toelagen was vroeger veel meer gedetailleerd.
De subsidies voor “jeugd” gaven nominatief aan om welke organisaties het ging. Krijgt de vzw Habbekrats bijvoorbeeld nog altijd 75.000 euro?
En de toelagen inzake “projecten voor derden”, waar gaan die naartoe?