90.000 euro voor een onbekende werkgroep…

Op de valreep (dit jaar nog!) heeft het nieuwe tripartite-schepencollege 90.000 euro overgemaakt op de rekening van een werkgroep genaamd “citymarketing”, wel te verstaan: volkomen voor de promotie van de handel en de horeca hier ter stede. Ja.

Enig tijdrovend zoekwerk vanwege onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot leidde tot een betere kennis van de bedoelde werkgroep.
We vonden er zelfs de naam van terug.
Het gaat om de werkgroep “GROOT KORTRIJK”, die men destijds van plan was op te richten in het kader van de komst van het megawinkelcomplex “K in Kortrijk”, toen nog “Sint-Janspoort” (SJP) genoemd.

Even terugkeren in de tijd.

In oktober 2007 (nogmaals: 2007) bezegelde de gemeenteraad een zogenaamd “Charter project SJP“, ondertekend door zowel Stad Kortrijk als het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk (SOK) en afgevaardigden van de toenmalige NV Sint-Janspoort (Foruminvest).
Hierin engageerde SJP zich mede tot het verwezenlijken van onder meer een handelsdistrict (het BID), een Pandenfonds, een Designplatform, en dus ook tot de oprichting van een werkgroep citymarketing onder de naam “Groot Kortrijk”. De NV SJP beloofde zelfs om die werkgroep gedurende vier opeenvolgende jaren te ondersteunen met een subsidie van 125.000 euro. We weten niet of SJP die financiële belofte is nagekomen, zelfs niet of die werkgroep al is opgericht ! (Zie nog voetnoot.)

Volgens het charter van 2007 had de oprichting van de structuur GROOT KORTRIJK drie doeleinden:
– synergieën ontwikkelen tussen enerzijds het megawinkelcentrum K en anderzijds overige ‘commerciële gebieden’ in Groot-Kortrijk, te weten: Beneluxlaan, Pottelberg, Ring Kortrijk-noord en Kortrijk-centrum;
– de ontwikkeling van een project marketing specifiek voor kleinhandelszaken;
– het aantrekken van cliëntele uit Noord-Frankrijk.

Zoals gezegd verbond de NV SJP er zich toe om gedurende vier jaar 125.000 euro uit te betalen aan het SOK, – een eerste schijf binnen de twee maanden na de oprichting van de werkgroep. Op hun beurt beloofden Stad en SOK om ervoor te zorgen dat de andere (vier) commerciële gebieden ook zouden instaan voor 125.000 euro.
In onze archieven vinden we dus geen spoor terug van de beloofde SJP-subsidies voor “Groot-Kortrijk”. En nu weten we daar bovenop nog dat Stad met die recente storting van 90.000 euro zijn engagement niet nakomt…

VOETNOOT
Door de verkoop van het winkelcentrum aan Union Investment Real Estate is sinds april 2010 de Raad van Bestuur gewijzigd en de naam van de NV omgevormd tot de NV “K in Kortrijk”. Op 19 december 2012 (vorig jaar) pas heeft het (vorige) schepencollege zich een keer afgevraagd in hoeverre de verbintenissen (financiële en andere) uit het charter 2007 zijn vervuld door de bestuurders van het winkelcentrum. De geldelijke engagementen van de NV SJP waren niet min: jaarlijks 100.000 euro voor het BID, 65.000 euro voor het centrummanagement, vijfmaal naeen 75.000 euro voor startende bedrijven, viermaal naeen 125.000 euro voor Groot-Kortrijk, 375.000 euro voor Designstad, 100.000 euro voor een parkeergeleidingssysteem en niet minder dan twee miljoen euro voor het Pandenfonds.
Aan nog niet de helft van de financiële verbintenissen was voldaan. Het vorige schepencollege heeft eind vorig jaar dan nieuwe voorstellen overgemaakt aan de NV “K in Kortrijk”, met veel en heel grote tegemoetkomingen (toegevingen) vanwege Stad (waar VLD-schepen Wout Maddens niet mee akkoord ging). Hoe het daar nu mee staat weet onze Dieppe Throot niet. Het nieuwe schepencollege heeft begin februari 2013 wel N-VA schepen van economie Rudolphe Scherpereel opgedragen om als contactpersoon samen met de bestuurders en het management van “K in Kortrijk” na te gaan hoe het zit met de uitvoering van het charter van 2007. Sindsdien niets meer van vernomen…