Zelfs een politicoloog meent dat Stad Kortrijk de belastingen niet heeft verhoogd…

In “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag (pag. 12) laat Kortrijks politicoloog Nicolas Bouteca van de Gentse universiteit even zijn licht schijnen over de handelingen van het nieuwe stadsbestuur.
Hij vindt het al meteen positief dat de nieuwe tripartite de belastingen niet heeft verhoogd. NIET.

Weet je wat?
Twee belastingvoeten zijn in 2013 en begin dit jaar 2014 inderdaad niet omhoog gegaan, met name het tarief van de Aanvullende Personenbelasting (APB: 7,9 procent) en de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (OV: 1750 punten).

De gemiddelde Kortrijkse burger weet over het algemeen helemaal niet dat het nieuwe bestuur inderdaad al prompt in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur dus drie totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd:
1) op logies in hotels,
2) op geldautomaten,
3) op “sampling” van commerciële producten op straat.

Dat komt omdat de gazetten – onze Kortrijkse embedded press – dat niet als nieuws beschouwen. Of het niet eens weten. Kan ook, heus wel.

Bouteca van RuGent rept er niet over. Heeft waarschijnlijk ook geen idee over de opbrengst ervan.

En prof merkt dus ook niet op dat hij er zich eventueel zou kunnen over verbazen dat uitgerekend een liberale burgemeester binnen de kortste keren (Asap) drie nieuwe belastingen heft die puur ondernemers treffen. (Als commentator.)

Maar laat ons nu eens de evolutie schetsen van de fiscaliteit in ons belastingvriendelijk Kortrijk.
Niet enkel voor politicologen. Gewoon voor ons, de abonnees van kortrijkwatcher.

Om maar even te zeggen dat de belastingontvangsten jaar na jaar wel degelijk stijgen, ook al veranderen bepaalde tarieven niet. Bijvoorbeeld alleen al omdat het belastbaar inkomen van de belastingplichtige Kortrijkzaan stijgt.
(Net op grond van dit gegeven heeft SP.A-raadslid – toenmalig in de oppositie – maar nu schepen uit de meerderheid Marc Lemaitre – ooit gepleit om een van beide belastingvoeten te laten dalen. Op basis van enige rekenkunde. Ben vergeten wat voor een tarief. Hij ook??)

Totaal van de fiscale ontvangsten

– 2012 (dus nog onder het vorige bestuur): 55.959.609 euro begroot. Op het totaal van alle ontvangsten in de gewone begroting was dit 48,29 procent. (Ook niet onbelangrijk om even aan te merken.)

Р2013 (eerste jaar van de nieuwe coalitie) : 62.075.576 euro. In ̩̩n klap 6 miljoen euro meer. Dat staat nergens in de gazetten. 50,75 procent van de totale ontvangsten.

– 2014: 63.948.578 euro. 51,12 procent van de totale ontvangsten.

Ge vindt dat niet in de gazetten. Dus, beste Kortrijkzaan, ge weet dat niet (vanwege dat transparant bestuur).

Evolutie van de APB
2012: 21.170.581 euro.
2013: 21.980.211 euro.
2014: 22.200.013 euro.

Evolutie van de OV
2012: 28.280.760 euro.
2013: 30.233.003 euro.
2014: 31.343.947 euro.

Ter info nog.
Opsplitsing van de fiscale ontvangsten van dit jaar 2014 (63.948.578 euro)
– Aanvullende belastingen: 54.757.902 euro.
Dit is de optelsom van de OV, de APB en “andere aanvullende belastingen” (1.213.942 euro) die niet nader zijn toegelicht.
– Om tenslotte aan die totale som van 63,9 miljoen te komen moeten we daar nog een keer 9.190.676 euro bijtellen, als nog een keer “andere belastingen”. Weerom niet toegelicht in het begrotingsdebat en ook niet in de documenten.

P.S.
Over de vele verhoogde retributies hebben we het nu even niet.