Onze leningslasten

Met onderhavig overzicht van de komende leningslasten wil de financiële redactie van dit blad KW helemaal niet gezegd dat een gemeente geen leningen mag aangaan.
De nieuwe tripartite heeft die indruk wel gewekt door te verkondigen dat men in 2013 geen nieuwe leningen zou opnemen terwijl men intussen rustig alle opgebouwde reserves van het vorige bestuur heeft opgesoupeerd. Bon. Staat ad valvas niet in de gazetten.

Onderstaande tabellen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018.

NIEUWE LENINGEN
9.500.000
34.000.000
34.500.000
23.000.000
10.000.000

PERIODIEKE AFLOSSINGEN EN INTRESTEN
15.000.543 + 4.841.093
15.065.155 + 5.281.059
16.773.151 + 6.009.377
18.516.682 + 6.488.824
17.983.220 + 6.508.558

TOTAAL VAN DE LENINGSLASTEN
19.841.636
20.346.214
22.782.528
25.005.506
24.491.778