Wat is de bewindsploeg nog van plan, dit jaar dan? (3)

Hierna een overzicht van de exploitatie-uitgaven voor de actieplannen van dit jaar. De meer gedetailleerde uitgaven zullen pas tegen de zomer beschikbaar zijn…
Maar als u hierna niet alles wil lezen: nog dit jaar krijgen we een kindergemeenteraad, een ombudsman en een stadsdichter. En wijkteams.
En wat is dat, een Stad van “CULTURELE VERADEMING”??

– Actieplan 01.00: de gemeenteraad “on the move”: 25.662 euro.

– Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: 152.332 euro.
Deze uitgaven dienen onder meer voor het organiseren van “budget games” (een dure zaak) en de aanstelling van een ombudsman.

– Actieplan 01.02: werken aan vitale wijken en versterken van de sociale cohesie: 1.718.248 euro.
Maar hier is subsidie voorzien van het Stedenfonds van niet minder dan 2.831.64 euro. Saldo: 1.112.816 euro.
In deze post is sprake van participatieve besluitvorming, wijkverwachtingsplannen.

– Actieplan: 02.01: jongeren alle mogelijkheden geven om hun eigen vrije tijd vorm te geven: 1.620.652 euro.
Er is een ontvangst van 343.082 euro vanwege Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Saldo: 1.277.569 euro. Het gaat hier o.a. over subsidies voor jeugdverenigingen, het aanbieden van jeugdwerk bij schoolvakanties, het bevorderen van veilig uitgaan en thuiskomen.

– Actieplan 02.02: Kortrijk onderwijsstad: 210.239 euro.
Subsidie van flankerend onderwijsbeleid van 71.301 euro. Saldo: -138.938 euro. Het gaat o.a. om het wegwerken van capaciteitsproblemen, armoedebestrijding, het inzetten van brugfiguren in de scholen, ondersteunen van kennis- en expertisecentra.

– Actieplan 03.01: ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap: 535.361 euro.
Niet echt concreet gemaakt in de toelichting.

– Actieplan 03.02: ondersteunen van retail, handel en horeca: 275.000 euro.
Ontvangst: 135.474 euro. (Oorsprong niet aangegeven.) Saldo: -139.526 euro.

– Actieplan 03.05: “Power to the people”: geen uitgave voorzien (taak van het OCMW).
Wel een Vlaamse subsidie inzake sociale economie van 25.000 euro.
Men wil de sociale economie heroënteren tot een transparante en doelmatige sector.

– Actieplan 03.06: Kortrijk for live – Noord-Zuidbeleid: 157.717 euro.
Ontvangst van 50.000 euro voor ontwikkelingssamenwerking. Saldo: -107.717 euro. De samenwerking met Cebu City loopt verder…

– Actieplan 04.01: een veilige stad: 319.050 euro.
Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten, toepassen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties, oprichten wijkteams, enz.

– Actieplan 04.03: een verkeersveilige stad: 13.326 euro.

– Actieplan: 05.01: bevorderen van betaalbaar en kwalitatief wonen: 51.376 euro.
Premiebeleid, bouwblokrenovatie. (Dit lijkt me toch wel een laag bedrag.)

– Actieplan 06.01: een kindvriendelijke stad: 289.909 euro.
Het gaat voornamelijk over speelruimte.

– Actieplan 06.02: kinderopvang: 12.000 euro.
(Dit beleid wordt nu eigenlijk gevoerd door het OCMW.)

– Actieplan 06.03: seniorenbeleid.
De uitgaven zijn verspreid over allerhande andere actieplannen. Bijvoorbeeld sport, verkeer, wonen, diversiteit, enz.

– Actieplan 08.02: diversiteit: 175.733 euro.
Ontvangst van 123.068 euro, Vlaamse subsidie integratie. Saldo: -52.665 euro. Bijvoorbeeld aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt, toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten.

– Actieplan 08.03: verhoogde taalbeheersing: 41.194 euro.
Taalcoaches in verenigingen, huiswerkbegeleiding, lessen nederlands,én een actieplan stadscommunicatie

– Actieplan 09.01: een hippe stad en een evenementenstad: 296.678 euro.
Ontvangst van 113.350 euro, subsidie Lokaal Cultuurbeleid. Saldo: -183.328 euro. Het gaat bijv. over trekkingsrechten voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, ontwikkelen van de UIT-PAS, organisatie van project stadsfestival, ondersteunen van sociaal artistieke organisaties.

– Actieplan 09.03: Kortrijks als stad van “culturele verademing”: 2.155.289 euro.
Ontvangst van 1.405.577 euro, subsidies voor de bibliotheek en voor een cultuurcentrum. Saldo: -749.712 euro. Er komt een tweejaarlijkse stadsdichter! En een masterplan voor de schouwburg. Toelagen voor verenigingen.

– Actieplan 09.03: Kortrijk Muziekstad: 235.724 euro.
Ontwikkelen van een marketingstrategie, residentiebeleid.

– Actieplan 09.05: sport is het visitekaartje van de stad: 913.544 euro.
Er is een ontvangst van de Vlaamse overheid voor sportbeleid van 180.388 euro. Subsidies voor clubs en sportverenigingen en de gemeentelijke vzw Sportplus. Zwembadenplan.

– Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @allemaal digitaal: 390.552 euro.
Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving.

– Actieplan 10.05: verhogen van de kwaliteit van besturen: 747.081 euro.
Niet concreet gemaakt in de toelichting.

Zo. Dat weten we dan weer.
In welke actieplannen herkent u onmiddellijk de hand van de burgemeester, en van schepen Philippe De Coene, of – in mindere mate – van schepen Rudolphe Scherpereel?

Merkwaardig is wel dat er voor het actieplan 09.04 ” Kortrijk staat op de toeristische kaart van België” dit jaar én volgende jaren geen cent aan exploitatie-uitgaven is voorzien. Er is voor dit jaar (en enkel voor dit jaar) wel een investering begroot van 44.000 euro.