De dossierkosten voor de behandeling van de GAS

In Kortrijk behandelen er twee sanctionerende ambtenaren dossiers met betrekking tot de Gemeentelijke Adminstratieve Sancties.
Hun bruto-loonkost bedraagt 66.847 euro en 69.015 euro.
Maar zij werken ook nog aan andere juridische dossiers, zodat men voor de loonkost m.b.t de GAS slechts 2/3 werktijd aanrekent.

Die vier stadsambtenaren behandelen de GAS-dossiers van de gemeenten uit de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede), maar ook die van de PZ Grensleie (Wevelgem, Ledegem, Menen). De personeelskosten worden betaald via de begroting van Stad Kortrijk, maar nadien verhaald op de andere vijf gemeenten a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. Kortrijk rekent 2/3 van de bruto-loonkost aan (dat is 75.283 euro), gedeeld door 2.

Vorig jaar zijn er in de beide politiezones samen 1.094 dossiers behandeld. De loon-kostprijs per dossier in 2013 bedraagt dus 68,82 euro.
Aantal behandelde dossiers:
– Kortrijk: 856 (kost: 58.909 euro)
– Kuurne: 67 (4.610 euro)
– Lendelede: 6 (412 euro)

– Wevelgem: 58 (3.991 euro)
– Menen: 100 (6.882 euro)
– Ledegem: 7 (481 euro)

P.S.
Niet alle behandelde dossiers leiden noodzakelijk tot een boete !!
Met andere woorden: GAS is geen fantastische bron van inkomsten voor een gemeente, – wat wel nogal eens gedacht wordt.