KVK factureert aan Stad

UPDATE
De jaarrekening van de CVBA Kortrijk Voetbalt is intussen verschenen op de website van de Nationale Bank
.

Oorspronkelijk voorzag de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de CVBA Kortrijk Voetbalt dat KVK jaarlijks een investeringstoelage zou krijgen van 150.000 euro. In mei van vorig jaar verkreeg onze koninklijke voetbalclub dat Stad voor de kalenderjaren 2013-2018 de jaarlijkse vergoeding “in één beweging zou reserveren”. Dit is een totaal van 900.000 euro. (Groen was tegen, onthoudingen bij CD&V en VB.)
KVK motiveerde dat voorstel door te zwaaien met torenhoge kosten voor dringende en noodzakelijke werken aan tribune 1 en 2. Voor méér dan 1 miljoen euro.

Er is nu een (eerste?) factuur binnen gelopen, voor aanzienlijk kleinere bedragen dan oorspronkelijk geraamd. Een totaal van 362.580 euro voor:
– aanpassingswerken gradins tribune 1: 80.428 euro
– vervanging zitjes tribune 1: 55.437 euro
– dak tribune 2: 4.152 euro
– opfrissingswerken binnenruimte tribune 1: 58.960 euro.

Naast die investeringstoelage krijgt KVK van ons nog een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage van 212.500 euro (voor telefonie en energiekosten).

P.S.
Het boekjaar van de CVBA Kortrijk Voetbalt sluit telkens af op 30 juni. De jaarrekening voor het boekjaar 2012-2013 is nog altijd niet neergelegd bij de Nationale Bank. Dat was nochtans beloofd voor de maand september 2013.