Ecologische verdelging van onkruid mag wat kosten

Al sinds 2005 engageert het stadsbestuur zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid af te bouwen. Wat dat nu oplevert voor iets of iemand, of de wereld, dat weet geen mens.

Het manueel beheersen van al dit natuurgeweld vergt evenwel veel mankracht.
Sinds jaren al heeft men voor dat werk geen stadspersoneel meer ingeschakeld (te duur?), maar doet men hiervoor beroep op een vorm van sociale tewerkstelling.
Voor deze overheidsopdrachten zijn dus geen aanbestedingen meer uitgeschreven. Het principe van de mededinging is hier blijkbaar niet meer van toepassing.

– Voor de manuele onkruidbestrijding gaat men dit jaar weer 6 medewerkers van de vzw De Waak inschakelen. Kostprijs: 155.000 euro.
– Daarnaast doet men voor het verwijderen van onkruid en bladafval nog een beroep op een ploeg van de vzw Constructief: 92.000 euro. Aantal werkkrachten onbekend.
Over hoeveel uren het gaat weten we niet. Kennen ook het aangerekende uurloon niet.

P.S.
De vzw Constructief krijgt daarenboven nog veel geld van ons Kortrijkzanen voor onderhoud van openbaar domein.
– Voor het onderhoud van de begraafplaatsen: 98.000 euro.
– Voor het maaien van bermen en distels, het houthakbeheer, de aanplanting van bosgoed, het onderhoud van wandelpaden (enz.) nog een keer 110.000 euro.
In feite zijn dit dus allemaal “verborgen” personeelskosten.