FIK genereert helemaal geen inkomsten !

De gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) voorziet in het budget 2014 (dit jaar) geen cent aan ontvangsten. Geen cent. Dat is een uniek en historisch ongezien feit. Alle gemeentelijke vzw’s realiseren op een of andere manier eigen inkomsten.
Het is ook een heel opmerkelijk gebeuren, van zodra men zich herinnert hoe kritisch en smalend het oordeel van de nieuwe (co-) voorzitter was over de werking van de FIK in de vorige bestuursperiode. (Toendertijd bestuurd door een VLD-partijgenoot, N.B.)

We citeren dus nu even een fragment uit de weblog (dd. 5 april 2013) van VLD-raadslid Arne Vandendriessche, samen met N-VA-raadslid Kelly Detavernier huidig FIK-voorzitter. Overigens een stuk met een VOLSTREKT eigenaardige titel:
“Nieuw evenementenbeleid moet vergrijzing stoppen”.

“Al het geld vliegt in één pot. We zullen meer met minder doen. Niet enkel door subsidies binnen te halen, maar ook door meer in te zetten op sponsoring. Neem nu het eindejaarsgebeuren. {Arne bedoelt hier dat van 2012 – KW.} Daar werd het gigantische bedrag van 1.200 euro sponsoring opgehaald. Komaan zeg. Dat moet stukken beter.”

Comment

De begroting 2014 van FIK vermeldt dus enkel uitgaven en …negatieve inkomsten.
Voor de Sinksenfeesten bijvoorbeeld MIN 20.000 euro voor de verkoop, en MIN 7.000 euro als inbreng van verenigingen (dat is sponsoring). Waarlijk een ongeziene vorm van budgettering. De uitgaven voor het Sinksengebeuren bedragen 220.000 euro, maar vanwege de voorziene mininkomsten is de uiteindelijk begrote uitgave herleid tot 193.000 euro. En laat dit nu net het bedrag zijn dat FIK van Stad krijgt als toelage voor dit jaar! Een toevalligheid.

We zullen dus meer met minder doen.
Naast de gebruikelijke stadstoelage voor gemeentelijke vzw’s verwacht FIK blijkbaar nog geld uit de stadsbegroting voor de organisatie van de zomerevenementen (85.000 euro) en voor de eindejaarsfeesten (90.000 euro).

Uit welke begrotingspost??
– Kan Arne Vandendriessche dat even uitleggen op de komende gemeenteraad van 10 maart?
(Dat wordt dan zijn maidenspeech.)
– Het stadsbudget (actieplan 09.01) voorziet dit jaar namelijk 296.678 euro voor evenementen. En FIK begroot voor de drie grote evenementen alreeds een totaal bedrag van 378.000 euro.
– Als de toelage aan FIK niet is vervat in het bedrag van dat actieplan blijft er nog 185.000 euro over voor andere evenementen.
– Komt daar nog bovenop dat FIK bepaalde uitgaven buiten begroting houdt. De uitgaven voor de 11 juli feesten in de deelgemeenten bijvoorbeeld zijn niet gebudgetteerd. Stad zal die wel betalen…

Waarlijk, we doen meer met minder.

P.S.
De FIK-voorzitter vond altijd nog dat de jaaruitgaven voor evenementen gerust met 30 procent konden dalen.
In 2012 (laatst gekende rekening – en nog onder de vorige coalitie) gaf FIK 302.732 euro uit.