Kan het OCMW nu al drie maanden lang geen brieven meer versturen?

Voor de frontpagina van onze editie van 24 februari bedacht onze eindredacteur een HUMO-riaanse kop: “Kan Stad en OCMW een maand lang geen brieven versturen?”
Heel kort misschien nog even de voorgeschiedenis van het onthullend stuk dat onder deze ludieke titel alhier in KW het licht zag, maar (zoals steeds meer gebruikelijk is) niet de minste weerklank kreeg in de ’embedded press’ ter stede. Expliciet althans.

Zowel de gemeenteraad als die van het OCMW gaven in november vorig jaar toestemming om via een raamcontract gezamenlijk allerhande papier aan te kopen voor de periode van twee jaar, d.w.z. voor 2014 én 2015. Het bestek had het over tweemaal vier percelen, voor zowel de stadsadministratie als die van het OCMW.
Met name:
1 (Stad) en 5 (OCMW): briefpapier met eigen huisstijl
2 en 6: omslagen met eigen huisstijl
3 en 7: papier
4 en 8: plotpapier.

Stad Kortrijk ( in dit geval: de directie facility van VLD-schepen Koen Byttebier) was de aanbestedende overheid bij deze algemene offerte.
In december 2013 heeft men vier offertes gegund aan de economisch meest voordelige bieder, tegen de voorgestelde eenheidsprijs. Het ging om de percelen “papier en plotpapier” voor zowel het OCMW als Stad. Winnaar: de SA Lyreco Benelux uit Vottem.
Stad besliste in december vorig jaar evenwel tegelijk om de percelen slaande op “briefpapier en enveloppes” helemaal niet te gunnen omdat de voordeligste bieders verschillend waren.

Er moest dus voor die percelen (1 en 5 plus 2 en 6) een nieuwe prijsvraag worden uitgeschreven, en de uitkomst daarvan kwam er pas eind januari 2014. (Vandaar die intrigerende titel in onze krant van 24 februari.)
Enige bieder ditmaal (op 7 aangeschreven firma’s!) bleek de firma Continuga uit Heule. En tegen wat voor prijs! Het briefpapier en de enveloppes voor Stad zouden geen 51.122 euro kosten (zoals gedacht) maar wel 69.845 euro (incl. BTW).

Ook voor het OCMW bleek de nieuwe prijs van de leverancier Continuga voor de loten ‘briefpapier en enveloppes’ desastreus hoger te liggen dan gedacht: 9.902 euro. Terwijl de huidige leverancier van het OCMW ( Captains of Printing) het kan voor minder dan de helft: 4.734 euro.

De OCMW-raad van deze maand maart zal – in weerwil van de aanbestedende overheid, zijnde de Stad – beslissen om de percelen 5 en 6 niet te gunnen en zal hieromtrent een eigen onderhandelingsprocedure opstarten.
Meer nog.

Een ongezien feit

– Het OCMW (met als voorzitter SP.A-schepen Philippe De Coene) wil de door Stad aangeschreven drukkerijen contacteren om na te gaan wat de reden was voor het niet indienen van een offerte.
– Het OCMW is tevens uitdrukkelijk van plan om zijn huidige leverancier te betrekken bij het gebeuren, – iets wat Stad blijkbaar heeft nagelaten.

We sluiten dit verhaal daarom af met de logische vraag: wanneer zal het OCMW dit jaar beschikken over nieuw briefpapier?