De GAS-dossiers in 2013

In 2013 zijn er 856 dossiers overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar met betrekking tot mogelijke Gemeentelijke Administratieve Sancties voor daden gepleegd op het grondgebied Kortrijk. Slechts 21 procent van die dossiers zijn opgemaakt op grond van bestuurlijke verslagen vanwege GAS-vaststellers. De overige komen van politieambtenaren.
In 2013 kon de sanctionerende ambtenaar 300 GAS-boetes uitschrijven. Dat is 35 procent van dat aantal dossiers. Maar we mogen hierbij niet vergeten dat er inzake gemengde inbreuken nogal wat (32 procent) door het parket worden afgehandeld en eventueel strafrechtelijk vervolgd. Bijvoorbeeld: winkeldiefstallen, beschadigingen van eigendommen. Ook nogal wat dossiers (30 procent) worden geseponeerd, ofwel om technische redenen (dader onbekend), ofwel omwille van een beslissing van de bevoegde ambtenaar (onvoldoende bewijs).
De sanctionerende ambtenaar behandelde 11 dossiers die sloegen op inbreuken gepleegd door minderjarigen. De bemiddeling slaagde in 6 gevallen. Twee kregen een boete. Twee zaken zijn nog lopend en één is technisch geseponeerd.

De tien meest voorkomende inbreuken

1. Winkeldiefstallen: 296
– behandeling door parket: 216
– boete: 33
– sepot: 36
– geslaagde bemiddeling: 3

2. Sluikstorten: 172
– boete: 78
– sepot: 76
– bemiddeling: 10

3. Wildplassen: 73
– boete: 61
– sepot: 6
– bemiddeling: 4

4. Beschadiging eigendom (onroerend): 64
– parket: 34
– boete: 10
– bemiddeling: 2

5. Nachtlawaai: 36
– boete: 11
– sepot: 11
– bemiddeling: 2

6. Hondenpoep: 28
– boete: 10
– sepot: 9

7. Beschadiging eigendom (roerend): 23
– parket: 10
– boete: 3
– sepot: 4
– bemiddeling: 1

8. Honden aan leiband: 21
– boete: 18
– sepot: 1
– bemiddeling: 1

9. Belediging politie: 19
– parket: 8
– boete: 7
– sepot: 2
– bemiddeling: 1

10. Parko (bumper rijden om niet te moeten betalen): 17
– boete: 4
– sepot: 4

Enkele merkwaardige vaststellingen

– consumptie alcoholische dranken: 3
– verboden te baden: 3 (alle drie beboet)
– geluidsoverlast: 3
– overtreden locatieverbod: 2
– zoekgedrag drugs: 2
– voederen van dieren: 1
– maaibeurt: 1
– boomcar: 1
– niet naleven meldingsplicht stedenbouw: 1

Toplocaties

– winkeldiefstallen: Steenpoort (de K), Sint-Sebastiaanlaan (Colruyt), Gentsesteenweg (Aldi en Delhaize).
– sluikstorten: Zwevegemsestraat, Veemarkt, Plein.
– wildplassen: Burgemeester Reynaertstraat, Doorniksestraat (parking sscouwburg), Schouwburgplein.
– beschadiging onroerend eigendom: President Kennedylaan, Oude-Vestingstraat, .
– nachtlawaai: Bellegemplaats, Gentsesteenweg, Hazelaartraat (horeca)
– hondenpoep: Doorniksesteenweg, De Jaegerelaan, Graaf de Smet de Naeyerlaan.

Opbrengst boetes
Niet medegedeeld. Nog even wachten op de jaarrekening.
De raming voor 2013 bedroeg 26.024 euro.