Nieuwe toelagen zonder budgetwijziging

Op 7 april laatstleden is in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2014 goedgekeurd. De schriftelijke toelichting voor de meer geïnteresseerde raadsleden vermeldde al weken tevoren dat de lijst van nominatieve toelagen “budgetneutraal” was gebleven. Dat wil zeggen dat er in de nieuwe begroting geen bijkomende toelagen waren voorzien voor eventueel nieuwe instanties.
Een flagrante leugen die evenwel alweer onze embedded press alweer niet heeft gehaald.

Zoals hier al eerder is verteld, krijgt de vzw Unie der Zorgelozen (een sociaal-artistiek gezelschap) een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro. Met daarnaast nog een jaartoelage van 14.000 euro. Volgens een recente samenwerkingsovereenkomst van Stad met de vzw kan een eerste schijf van 335.000 euro al volgende maand mei worden uitgekeerd, afhankelijk van de stand van zaken bij de renovatie van de Scala.
Zo’n volstrekt nieuwe toelage moet natuurlijk opgenomen worden als onderdeel van een budgetwijziging. Dat is dus niet gebeurd.

De vzw BIK-Leiaarde (een heel schimmige organisatie die niemand kent, – doet iets met Etnisch Culturele Minderheden in Kortrijk) krijgt nu ook voor de periode 2014-2016 een financiële ondersteuning. 50.000 euro per jaar. Ook dat bedrag is nergens te vinden in de (nieuwe) nominatieve lijst van toelagen voor 2014.

De vraag is dan of die toelagen wel kunnen worden uitgekeerd, zonder dat die posten voorzien zijn in de stadsbegroting van dit jaar.
Natuurlijk niet. Tenzij het schepencollege maar weer eens onze financieel beheerder (Johan Vanhoutte) en onze stadsecretaris (Geert Hillaert) gaat “overrulen”.
Dat is al een keer gebeurd (zie de KW alhier van 22 maart 2013). Het schepencollege wou toen een niet-verplichte (facultatieve) uitgave laten verrichten terwijl er nog niet eens een begroting was opgemaakt. Johan Vanhoute weigerde toen om een visum te verlenen voor die verbintenis, terwijl op zijn beurt Geert Hillaert weigerde om de betalingsopdracht te ondertekenen.
Het schepencollege heeft dan maar de overrulingsprocedure toegepast: zelf – op eigen verantwoordelijkheid – het bevel gegeven tot betaalbaarstelling.

Taqiyya

Dat er bij die eerste budgetwijziging 2014 totaal geen rekening is gehouden met de aanbevelingen en voorstellen tot wijziging van bepaalde bedragen van de toezichthoudende overheid, was alweer geen issue voor onze lokale perse. Ook het feit dat zelfs het bestaan van die brief van de gouverneur (onze eigenste Kortrijkse Carl) door de schepen van Financiën en de burgemeester is verzwegen voor de raadsleden raakte niet in de openbaarheid.
We gaan dit soort van gedrag voortaan bestempelen als “taqiyya”. Dat is een term uit het islamitisch recht waarbij moslims van oordeel zijn dat men in bepaalde omstandigheden het recht heeft om “zuinig te zijn met de waarheid”.