Over dat negatief resultaat van de jaarrekening 2013

Er is een update onderaan

Trouwe lezers van de reguliere “embedded press” alhier zullen zich dat ongetwijfeld herinneren. Hoeveel misbaar enkele top VLD-kandidaten in de aanloop naar de gemeenteverkiezingen maakten rondom een begrotingstekort van 11 miljoen euro in 2012. (In werkelijkheid bleek het achteraf om “slechts” 9,3 miljoen te gaan.)
De begrotingsrekening van 2013 is nu eindelijk opgemaakt en zal aan bod komen in de gemeenteraad van dinsdag 10 juni.
En zie: we eindigen met een deficit van 12,2 miljoen euro. Vastgelegde uitgaven van 129,3 miljoen min vastgelegde rechten van 116,4 miljoen. (De begroting van 2013 zag het wat rooskleuriger; een geraamd negatief resultaat van 7 miljoen.)

De schepen van Financiën heeft daar een uitleg voor. In de financiële verslaggeving bij de rekening schrijft Catherine Waelkens: “Indien de inkomsten uit de personenbelasting een gelijkaardig (zoals in 2012) invorderingsverloop hadden gekend, zou het resultaat -7,2 mio bedragen. Een verbetering met 2,1 miljoen ten opzichte van 2012.”
Tja.
Er is een vertraagde doorstorting geweest van de aanvullende personenbelasting (APB) vanwege een trage inkohiering van de ‘Tax on Web’-aangiftes. (Maar minister van Financiën Geens heeft toch beloofd van een voorschotregeling uit te werken? Heeft Stad dan eind december 2013 geen voorschot gekregen? Ik dacht toch 5 miljoen? Is dat bedrag nog niet verrekend?? )

Nu, in elke geval, volgens de opgemaakte rekening heeft Stad vorig jaar als APB slechts 16,6 miljoen ontvangen terwijl die ontvangsten waren geraamd op 21,9 miljoen. Indien de APB volledig was gerealiseerd zouden we dus 5,3 miljoen meer hebben ontvangen en zou het negatief resultaat herleid zijn tot 6,8 miljoen. Dit is een ander, zelfs gunstiger bedrag dan wat de schepen van Financiën aangeeft…

Maar schepen Waelkens zegt weer niet alles.
Die andere belangrijke belasting Рmet name de onroerende voorheffing (OV) Рheeft m̩̩r opgebracht dan gedacht. Die inkomsten waren geraamd op 30,3 miljoen en we kregen in werkelijkheid 32,8 miljoen euro. Dat is bijna 6 miljoen m̩̩r dan in 2012.
En de ontvangsten uit de ‘pure’ lokale gemeentebelastingen liepen op van 7,3 naar 9,1 miljoen euro. Een stijging van 1,8 miljoen.

Ha, de belastingen zijn niet gestegen!?
In 2012 ontvingen we van de APB en de OV samen 48 miljoen euro. In 2013 – in weerwil van die tegenvallende APB – toch nog 49,5 miljoen. Dus 1,5 miljoen meer dan onder het vorige bestuur. En dat is slechts 2,7 miljoen minder dan verhoopt. Dat had onze schepen van Financiën ook wel eens kunnen aanstippen bij de “aandachtspunten” in de financiële verslaggeving.
En voor wie alles wil weten.
De totale opbrengst van de gehele fiscaliteit is nauwelijks gedaald. Van 60,3 naar 59,8 miljoen. Niettegenstaande die niet verrekende personenbelasting !!

Trouwe lezers van de “embedded press” herinneren zich ook nog wel dat de VLD-burgemeester heeft beloofd dat de belastingen niet zouden verhogen.
Wat de reguliere gazetten evenwel nooit echt in de verf hebben gezet is het feit dat de tripartite al onmiddellijk drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
– De verblijfsheffing (overnachtingen in hotels) werd begroot op 170.000 euro. Maar hoe kan dat nu? In de rekening staat geen cent ingeschreven bij de vastgestelde rechten.
– Idem voor de heffing op bankinstellingen (geldautomaten). 25.000 euro ingeschreven als begrotingskrediet. En niets vastgesteld…
– Voor die andere “belasting op ondernemingen” bedroeg het krediet 105.000 euro en is er 102.000 euro ontvangen. Waarschijnlijk steekt hier de nieuwe belasting op “sampling” in.

Misschien nog wat eigenaardige vaststellingen inzake belastingen.

– Vanwege verhoogde tarieven bracht de belasting op de afgifte van administratieve documenten 382.755 euro op, terwijl er slechts voor 322.029 euro was begroot.
– Men raamde de belasting op vertoningen op 200.000 euro. Slechts 90.000 euro ontvangen??
– De belasting op terrassen bracht niets op?? Geraamd op 52.000 euro.
– De naheffing op parkeren bracht 1 miljoen meer op dan gedacht. 4,4 miljoen in plaats van 3,3 miljoen. (De schepen gewaagt van een meeropbrengst van PARKO van 2,1 miljoen.)
– De belasting op valse alarmmeldingen ging van 4.000 euro naar 27.000 euro.
– Boeten (GAS): 27.525 euro.

Een opmerkelijk grote stijger inzake de belastingontvangsten:
“gebruik van openbaar domein” (dat is: niet geadresseerde reclame) van 3,2 naar 5,3 miljoen.

UPDATE
Op pag. 27 van de jaarrekening staat letterlijk te lezen dat er eind 2013 een voorschot op de opcentiemen van de APB is ontvangen ter waarde van 4.966.988 euro.
Waarom dat bedrag niet in rekening is gebracht, – een raadsel.

Naar 10.000 bijkomende GAS-dossiers ?

Het team dat zich bezighoudt met Gemeentelijke Administratieve Sancties bestaat nu uit 4 personen (waarvan twee sanctionerende ambtenaren) die evenwel niet voltijds met dat werk bezig zijn. Dat GAS-team zal men nog dit jaar versterken met twee personen: een voltijdse operationele leider en een halve administratieve medewerker.

Op heden behandelt het team jaarlijks zowat duizend dossiers. Het aantal is stijgende omdat het werkgebied “ratione loci” is uitgebreid tot de drie gemeenten van de politiezone Vlas en de drie van de PZ Grensleie. (PZ Mira doet nog altijd niet mee, waarschijnlijk omdat men in Spiere-Helkijn niet wil weten van GAS-boetes.) Ook “ratione materiae” zijn de taken uitgebreid. Er kunnen nu ook GAS-dossiers opgesteld bij winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast, beledigingen.

Maar strakst loopt er bij het GAS-team een ware toevloed aan dossiers (vaststellingen) binnen. De politie schat het aantal op niet minder dan 10.000 op jaarbasis !
Hoe kan dat nu?

Van zodra een KB het toelaat zal de gemeenteraad binnen afzienbare tijd een politieverordening goedkeuren waarbij ook inbreuken op het “stilstaan en parkeren” via de GAS-wetgeving kunnen aangepakt.
In de gemeenten die de GAS-wet toepassen kan de politie de nodige vaststellingen doen. (Het overgrote aantal dossiers komt trouwens van die kant.) Daarnaast zijn er in Kortrijk (volgens onze gegevens) nog 14 stadsmedewerkers als vaststeller erkend.
Nu gaan er daar dus nog een pak bijkomen vanuit het gemeentebedrijf PARKO. Hoeveel weten we niet. Maar als alle parkeerwachters (de zogenaamde pakmadams) hiertoe een erkenning krijgen gaat het alleszins om méér dan 10 voltijdse equivalenten.

Als er van die geraamde bijkomende 10.000 vaststellingen zo’n 7.000 dossiers aanleiding geven tot het innen van een boete dan zou dit niet minder dan 315.000 euro kunnen opleveren. De bruto opbrengst per dossiers zou namelijk 50 euro bedragen.
De kosten (port, software, personeel) in hoofde van Stad – die van Parko niet meegerekend – raamt men op ca. 117.000 euro.

Nou.
Als dat KB er komt met de mogelijkheid om inbreuken op “stilstaan en parkeren” via GAS af te handelen, zou het dus toch kunnen dat de toepassing van de GAS-wetgeving een winstgevend zaakje wordt.

Populariteit van de Kortrijkse kandidaten bij de federale verkiezingen

Eerst even de rangschikking van de partijen volgens het aantal stemmen dat ze verkregen in stad Kortrijk (dus niet in het kieskanton).

N-VA: 13.491 (27,22 %) (Het maximum dat de VU alhier ooit behaalde was 14 procent.)
CD&V: 10.421 (21,03 %)
VLD: 8.395 (16,94 %)
SP.A: 7.802 (15,74 %)
Groen: 4.873 (9,83 %)
Vlaams Belang: 2.215 (4,47 %)

Interne populariteit
De verhouding tussen het aantal naamstemmen door de kandidaat behaald tegenover het totaal aantal stemmen voor de partij. (In Kortrijk dus.)

Vincent Van Quickenborne (VLD): 61,40 % – 5.155 stemmen. (Hij was lijsttrekker.)
Felix De Clerck (CD&V): 23,91 % – 2.492 stemmen. (Lijstduwer.)
Roel Deseyn (CD&V): 21,60 % – 2.251 stemmen.
Christine Depuydt (CD&V): 18,76 % – 1.955 stemmen.
David Wemel (Groen): 11,51 % – 561 stemmen.
Isa Verschaete (2de opvolger bij het VB): 7,67 % – 170 stemmen.
Marc Cottenier (VB): 6,68 % – 148 stemmen.
Kenneth Vermeulen (3de opvolger bij de SP.A): 5,58 % – 436 stemmen.
(Op de N-VA-lijst geen Kortrijkse kandidaten te bekennen.)

Externe populariteit (penetratiegraad)
De verhouding van het aantal naamstemmen voor een kandidaat afgezet tegenover het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In Kortrijk: 49.561 stemmen voor 10 partijen.

Vincent Van Quickenborne: 10,40 %
Felix De Clerck: 5,02 %
Roel Deseyn: 4,54 %
Christine Depuydt: 3,94 %
David Wemel: 1,13 %
Kenneth Vermeulen: 0,87 %
Isa Verschaete: 0,34 %
Marc Cottenier: 0,29 %

Hoe deden de lijsttrekkers het alhier ter stede inzake externe populariteit?

Vincent dus 10,40 %.
Johan Vande Lanotte (SP.A): 7,54 % met 3.739 stemmen.
Brecht Vermeulen (N-VA): 4,91 % met 2.435 stemmen.
Wouter Devriendt (Groen): 2,42 % met 1.203 stemmen.
Peter Logghe (VB): 1,05 % met 524 stemmen.

Interne en externe populariteit van de Kortrijkse kandidaten (regionale verkiezingen)

In uw krant van vandaag kon u de uitslag van de regionale verkiezingen lezen voor het kieskanton Kortrijk, dat wil zeggen de stemmen die de partijen en kandidaten behaalden in de gemeenten Kortrijk plus Kuurne plus Anzegem plus Lendelede en plus Zwevegem. (96 bureaus.)

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er nu evenwel voor de regionale verkiezingen ook de stemcijfers per gemeente prijsgegeven. (Stad Kortrijk: 73 bureaus.) Zie de website “vlaanderen kiest”.

In Stad Kortrijk kreeg N-VA de hoogste score met 13.963 stemmen (28,25 procent).
Nochtans, die partij heeft evenwel geen kandidaat met een Kortrijks adres. (Naar verluidt zou Axel Ronse hier komen wonen. Hij kreeg 1.078 Kortrijkse stemmen achter zijn naam.)

De CD&V is in Kortrijk de tweede partij met 11.458 stemmen (23,19 procent.)
De SP.A is de derde partij: 7.502 stemmen (15,18 procent.)
Vierde partij in Kortrijk is de VLD: 7.326 stemmen (14,82 procent).
Groen kreeg 4.752 stemmen (9,62 procent).
Het Vlaams Belang tenslotte strandde op 2.321 Kortrijkse stemmen (4,70 procent.)

We kennen dus nu bij deze regionale verkiezingen de interne populariteit (IP) van de kandidaten, te weten de verhouding van het aantal naamstemmen dat zij behaalden ten opzichte van het totaal aantal voor de partij.

– Bart Caron behaalde met 1.304 Kortrijkse stemmen de hoogste IP: 27,44 procent. Maar dit is wel een geval apart. Hij was namelijk lijsttrekker in de provincie.
– Philippe De Coene is met 1.993 naamstemmen binnen zijn partij (de SP.A) de populairste kandidaat gebleken. Een IP van 26,56 procent. Ook een ietwat bijzonder geval: hij was lijstduwer.
– Sabine De Bethune was ook lijstduwer bij de CD&V. Kreeg 2.718 naamstemmen. Een IP van 23,72 procent.
– Arne Vandedriessche (VLD) heeft met 1.159 stemmen een IP van 15,82 procent.
– Hij wordt gevolgd door Tiene Soens (SP.A): 1.141 stemmen en een IP van 15,20 procent.
– Maarten Seynaeve (1ste opvolge(r op het VB): 306 stemmen meer een IP van 13,18 procent.
– Francis Rodenbach is binnen de CD&V ook populair. Een IP van 12,48 procent met 1.430 stemmen.
– Tiene Castelein (VLD) behaalde 853 stemmen en kreeg hiermee een IP-score van 11,64 procent.
– Matti Vandemaele (Groen) heeft een IP van 11,32 procent met 538 stemmen.
– Kelly Detravernier (2de opvolger bij de N-VA): IP van 8,60 procent mpet 1.201 stemmen.
– En dan hebben we nog Jan Deweer (VB) met een IP van 7,88 procent en 183 stemmen.

Wat we hier nu de externe populariteit (EP) kunnen noemen is wellicht interessanter om weten.
De vraag namelijk hoeveel procent de kandidaten met hun voorkeurstemmen behaalden ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Kortrijk. Dat waren er 49.418 voor 13 partijen.
Concreet.
Als Matti Vandemaele Рbijvoorbeeld Р100 Kortrijkse kiezers op straat tegenkomt, heeft er daarvan waarschijnlijk ̩̩n iemand voor hem gestemd.
De EP van hoog tot laag:

Sabine De Bethune: 5,50 %.
Philippe De Coene: 4,03 %.
Francis Rodenbach: 2,89 %.
Bart Caron: 2,63 %.
Kelly Detavernier: 2,43 %
Arne Vandendriessche: 2,34 %.
Tiene Soens: 2,30 %.
Tiene Castelein: 1,72 %.
Matti Vandemaele: 1,08 %.
Maarten Seynaeve: 0,61 %.
Jan Deweer: 0,37 %.

Wil u nog de EP kennen van de lijsttrekkers?

Hilde Crevits (CD&V) kreeg hier ter stede 6.151 naamstemmen. Dat geeft een EP van niet minder dan 12,44 procent.
John Crombez (SP.A): 2.296 Kortrijkse stemmen. EP 4,64 %.
Bart Tommelein (VLD): 2.144 stemmen. EP 4,33 %.
De EP van Bart Caron kennen we al.
Stefaan Sintobin (VB): 523 stemmen. Een EP van 1,05 %.

Wilt U een aantal belangrijke stadsmedewerkers ontmoeten ?

OPROEP
Al onze trouwe lezers worden op woensdag 25 juni vanaf 16u30 tot 17u30 verwacht op Buda-beach (bar Amorse) aan de Leie.

Waarom?
U zult daar in levende lijve onze secretaris aantreffen, de financieel beheerder, de kabinetschef van de burgemeester, leden van het managementteam, staf- en beleidsmedewerkers, bestuurders van Leiedal, enz.
De burgemeester komt natuurlijk ook.

En we zeggen lekker niet hoe dat komt…

Straks zijn we daar weer hoor !

U hebt uw elektronische krant hard gemist tijdens de voorbije week?
De volgende editie is al binnen bij de zetter en wacht nu op het fiat van onze opiniërende hoofdredacteur.
Al onze redactieleden (de kuisvrouw incluis!) hadden het de voorbije dagen veel te druk met het voeren van propaganda voor onze Kortrijkse kandidaten bij de moeder van alle verkiezingen. Iedere redacteur apart heeft steun verleend aan telkens één kandidaat. Hiermee wilden we benadrukken dat “Kortrijkwatcher” wel degelijk een onafhankelijke en objectieve krant is en wil zijn.

Onze excuses en tot straks.

P.S.
Wie het aantal Kortrijkse kandidaten kent weet dus nu meteen hoeveel leden onze redactie telt.

Regulier laten grasmaaien kost 108.000 euro minder duur dan “sociaal”

En dat dit allemaal niet de gazetten staat, leg dat maar eens uit.

Tja.
Wie had dat nou kunnen bevroeden?
In een vorige editie van deze krant kon u lezen dat Stad het grasmaaien niet meer zou laten doen door de eigen Groendienst, maar die taak voortaan zou ‘outsourcen’ naar de private sector, wel te verstaan dan: de sector ‘sociale economie’. Zeg maar DE WAAK uit Heule.
Stad had daarvoor 314.600 euro veil.

Er liepen twee offertes binnen.
De NV Demgro uit Izegem wou de taak op zich nemen voor 210.349 euro, BTW inclusief.
De beschutte werkplaats DE WAAK daarentegen wou het karwei klaren voor 318.230 euro. Dat is 107.881 euro méér dan wat Izegem vraagt.

En niettemin kreeg DE WAAK de gunning toebedeeld.
Hoe komt dat?
Stad (bevoegd schepen Bert Herrewijn, SP.A) vindt dat de Izegemse firma met slechts drie langdurige werklozen als medewerkers niet kan beschouwd als behorend tot wat men normaal aanziet als een bedrijf uit de sector ‘sociale economie’. Voorts zijn een aantal werknemers bij Demgro de Vlaamse taal niet machtig. En het machinepark van Demgro is eerder geschikt voor grotere werken. Minder voor gazons.

DE WAAK vraagt ook meer dan Stad heeft geraamd.
Vandaar dat het aantal te presteren uren wordt verminderd van 4.000 naar 3.954.

P.S. (1)
De gunning is eind april gebeurd.
Het grasmaaien moest beginnen op 1 april.

P.S. (2)
Bij een offerte-aanvraag is de (laagste) prijs niet doorslaggevend. Bij een aanbesteding wel. DE WAAK moest nu eenmaal winnen. Beschut!

Waarom loopt het scheef met dat groenonderhoud? Met het grasmaaien althans…

Ja zeg.

In 2012 en 2013 verlieten respectievelijk 4 en 6 personeelsleden de Groendienst en ze zijn tot op heden niet vervangen.
In de cel Groen blijven er nu nog 25,2 voltijdsen over (aan het werk?) en die zet men in voor het onderhoud van stadsparken, de bebloeming en het onderhoud van wijk- en verkeersgroen. Het niet vervangen van 10 personeelsleden brengt een vermindering mee van de personeelskost met 446.800 euro.

En dat grasmaaien dan?
Daarmee moest men al begonnen zijn op 1 april.
Maar pas op 7 april (ja!) heeft de gemeenteraad beslist om die zware taak te outsourcen naar de sector ‘sociale economie’, laat ons zeggen: naar de WAAK.
Op grond van vroegere ervaring mag men rekenen op 2.030 werkdagen of 16.420 manuren.
Het uitbesteden van evenwel slechts 16.000 manuren is nu geraamd op 314.600 euro (BTW 21 % inclusief). Die brave mensen uit de sociale economie gaan dus 19,6 euro per uur verdienen. Dat is noch min noch meer EEN SCHANDE.

En weet u waarom?
In de prijs van de offerteaanvraag zitten alle mogelijke kosten vervat. Met name ook materieel, brandstof, vervoer, verzekering, enz.
Alleen al voor het onderhoud, het verbruik en de vervanging van de grasmachines schat men de jaarlijkse kost op 97.000 euro. Die gasten uit de sociale economie zullen dus 314.600 euro MIN 97.000 euro verdienen, oftewel 217.600 euro. Dat is 13,6 euro per uur. Zeg nu maar: een schandaal.

De schepen van milieu is een SP.A’er hoor.
En hij heeft een calculatie gemaakt van de besparing die het outsourcen en het niet-vervangen van personeel meebrengt voor de Stad. Voor het exploitatiebudget zou het uiteindelijk gaan om 178.231 euro en voor het investeringsbudget om 51.000 euro.

En hoe zit het intussen met het maaien van wegbermen en baangrachten, zo vragen althans vele Kortrijkzanen zich eveneens af.
Ha.
Dat werk heeft men ook uitbesteed. Voor resp. 21.199 euro en 38.720 euro.
Maar nu komt er plots geen outsourcing naar de sociale economie meer bij te pas.
Het schepencollege van 10 maart besliste om 6 reguliere firma’s aan te schrijven. Op 26 maart liepen er slechts 2 offertes binnen, en ze zijn allebei afgekeurd vanwege een onregelmatigheid en het ontbreken van een kwaliteitsattest.
Het schepencollege van 14 april (een maand geleden) heeft dan maar beslist om een nieuw bestek op te maken met een felle afzwakking van de voorwaarden waaraan de aangeschreven firma’s (alweer zes) moeten voldoen. Een VCA-attest inzake bekwaamheid is niet meer vereist en een referentielijst is ook niet meer nodig.
De uitslag van de hernieuwde gunning kennen we niet.
Zijn er intussen al bermen en grachten gemaaid? Het zou gaan om 200 km…

P.S.
Toen de sossen nog in de oppositie zaten kregen we in de zittingen van de gemeenteraad lichtbeelden te zien over verwaarlozingen inzake groenonderhoud.

Het nieuwe politiegebouw zal aan Stad niets kosten !

Op een blauwe maandag (van 28 april) heeft onze burgemeester in de politieraad onverhoeds laten weten dat de politiezone VLAS tegen 2018 een onderkomen zal vinden in het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso), gelegen achter het befaamde café ‘t Pirroen. Voorlopig gaf hij daarbij enige povere en zeer betwijfelbare ramingen mee over de kostprijs. Die zou zowat 14 miljoen euro bedragen (aankoop van de site inbegrepen). De gazetten zeggen 15 miljoen. (Zie nog vorige stukken alhier dd. 2 en 3 mei over die wel heel ruwe schattingen.)

Middels een interpellatie vroeg Patrick Jolie (CD&V) in de gemeenteraad van 12 mei hoe de financiering van het project er zou kunnen uitzien.
Burgemeester antwoordde hierop prompt en heel stellig: “De financiering van het gebouw en de “antenne” (een kantoor in het centrum -KW) zal volledig gedragen worden door de politiezone VLAS en NIET door de Stad.” Hij voegde daar voorts aan toe dat een en ander is voorzien in het meerjarenplan van de zone. (Zie nog voetnoot alhier.)

Dit zijn waarlijk quotes de we niet (nooit) mogen vergeten.
Wie deze uitlatingen later nog eens letterlijk wil horen, kan dit via de webcam op de site van Stad. Zie de audio-visuele live-opname van de zitting van 12 maart, op het tijdstip 1 uur 43 minuten (begin vanaf de 01:43.10).

P.S.
– Het financiële meerjarenplan 2014-2018 of 2019 van de PZ VLAS bestaat officieel alleszins nog niet. Is zelfs dit jaar nog niet eens geagendeerd in de het politiecollege. (De begroting 2014 is pas in april goedgekeurd.)
– We krijgen pas in de politieraad van 23 juni wat nadere, nauwkeuriger toelichting over de juiste prijs van het nieuwe (oude) politiegebouw. (In mei is er namelijk geen zitting.)

OCMW kan nu toch heel goedkoop briefpapier en enveloppen kopen

Het OCMW gaf volmacht aan Stad om de gunningsprocedure voor het leveren van briefpapier en enveloppen op te starten. Voor een periode van twee jaar (2014 én 2015).
Uiteindelijk liep er slechts één offerte binnen, met een volgens de OCMW-raad véél te hoge, onbillijke prijs. De firma Continua uit Heule vroeg namelijk 9.902 euro (inclusief BTW).
Het OCMW haakte dan ook af en ging op eigen houtje 8 firma’s aanschrijven. Geraamd bedrag: slechts 4.653 euro. Er liepen nu 6 offertes binnen en de goedkoopste bieder was de firma DRUKTA uit Kortrijk. Een prijs die nog lager uitviel dan gedacht: 3.655 euro, dit is 21,5 procent lager dan de raming.

Nog twee vragen.
1. Hoe komt het dat het OCMW een zo lage prijs kon bedingen? (En Stad niet.)
2. Het OCMW-bestuur zou de door Stad aangeschreven drukkerijen contacteren om te weten te komen waarom zij geen offerte hebben ingediend. Is dat al gebeurd? De antwoorden kunnen wel eens heel interessant zijn.

(Zie nog stuk van 13 maart alhier.)

Misschien nog een vraagje.
De gunning wordt door de OCMW-raad pas volgende donderdag 15 mei goedgekeurd. Zat het OCMW dan al vier maanden zonder briefpapier?