De “taqiyya” rondom de kostprijs van een politiekantoor (2)

Voor wie niet alles wil lezen, alleen maar even dit.
De kostprijs van het politiegebouw volgens het plan Q op de site van de campus Howest (achter het befaamde café “Het Pirroen”) valt per vierkante meter duurder uit dan het vroegere plan Stef dat voorzag in een geheel nieuw gebouw op Kortrijk-Weide. De berichten in de reguliere pers blijven hierover uitermate karig.

In een vorige editie van deze elektronische krant las u dat de geraamde kostprijs van het geplande politiekantoor op de campus van Howest achter café Pirroen officieel nu 13.975.000 euro bedraagt. Sommige media maken daar 15 miljoen van en melden dan zonder verpinken dat Stad met dit plan (hier bestempeld als het plan Q) 25 miljoen euro uitspaart aangezien het vorige plan van Stefaan De Clerck (nieuwbouw op Kortrijk-Weide) 40 miljoen zou gaan kosten.

Bij de prijs van het plan Q wordt er evenwel niet gezegd waarop die slaat.
Dat is een vorm van ‘taqiyya’: niet alles vertellen. Zuinig zijn met de waarheid, – iets wat sommigen als ‘liegen’ bestempelen.
Het is heel goed mogelijk – of zeker? – dat die kostprijs van 13,9 miljoen in feite gaat om een “casco-prijs”. Gewoon slaat op de pure aanpassingen van het oude schoolgebouw en enige nieuwbouw op de site. Dus zonder meerprijs voor technieken, zonder meubilair of andere uitrusting, zonder BTW, zonder erelonen, zonder de kostprijs van allerhande studies.

Dat zeggen woordvoerders van de nieuwe tripartite er gemakshalve dan niet bij. Het lijkt er momenteel ook duidelijk op dat er in het plan Q geen plaats is voorzien voor de federale politie, voor andere lokale politiediensten, noch voor andere veiligheidsdiensten zoals Fluvia. Ja, hoe minder (diensten) men voorziet, hoe lager de kostprijs natuurlijk.

De vergelijking met de prijs voor het plan Stef op Kortrijk-Weide loopt totaal mank. En is van een ongezien demagogisch gehalte. Ronduit leugenachtig.

– Om te beginnen is de kost van dat vroegere plan van Stef geen 40 miljoen euro (de nieuwe burgemeester blijft dit maar beweren) maar welgeteld 28.747.089 euro (zonder erelonen en zonder BTW).
Wel te verstaan: dit is een ALL in prijs ! Inclusief 10 procent reserve, meerprijs technieken, meubilair, voorzieningen voor andere veiligheidsdiensten (ook de federale politie), aanpassingen aan de Salduz-wetgeving, parking, het verplichte kunstwerk.

– De pure bouwkost van het plan Stef bedraagt (inclusief parking, maar niet ALL in) 24.164.423 euro. Zonder de parking: 21.064.558 euro.

– Ten tweede slaat die prijs van 28,7 miljoen euro op een veel grotere vloeroppervlakte dan wat het plan Q betracht op de campus aan de Renaat de Rudderlaan.
Het plan Stef berekende het behoeftenprogramma op 20.070 bruto vierkante meter. Zonder parking 15.295 m². Netto, met parking 17.586 m².
Het plan Q vindt dat er slechts 7.801 m² bruto oppervlakte nodig is.

– Ten derde. En dit is nu wel een héél bijzonder opmerkelijk geval van ‘taqiyya’.
De huidige meerderheid verzwijgt alsmaar dat er in het kader van het plan Stef (een nieuwbouw op Kortrijk-Weide) in 2008 een samenwerkingsovereenkomst is ondertekend tussen stad Kortrijk, de politiezone VLAS, het SOK alsmede de federale politie met de Regie der Gebouwen waarbij is overeengekomen dat de Regie der Gebouwen voor 30,42 procent zou tussenkomen op een (geactualiseerde) bouwkost van 22.765.534 euro.

De prijsvergelijking per m²

In de vorige editie van deze krant kwamen we op grond van de nu beschikbare gegevens tot de vaststelling dat het politiekantoor van Q per noodzakelijke bruto vierkante meter 1.451,7 euro kan kosten.

Over de bouwkost van het oorspronkelijke plan van Xaveer De Geyter (een splinternieuw politiegebouw op Kortrijk-Weide) beschikken we over nauwkeurige cijfergegevens, geactualiseerd in oktober 2012.
Ziehier.

Parking
3.099.865 euro = 891 euro/m²
Administratie
22.236.157 euro = 1.693 euro/m²
Logistiek
495.400 euro = 1000 euro/m²

Totaal
25.831.423 euro = 1.209 euro per vierkante meter
Dit totale bedrag is wel met inbegrip van de meerprijs technieken (1.667.000 euro).

P.S.
Bepaalde pers is op de hoogte van wat hier op Kortrijkwatcher vandaag en gisteren zoal is verteld, maar vertikt het die gegevens te publiceren.
De embedded press !!!