OCMW kan nu toch heel goedkoop briefpapier en enveloppen kopen

Het OCMW gaf volmacht aan Stad om de gunningsprocedure voor het leveren van briefpapier en enveloppen op te starten. Voor een periode van twee jaar (2014 én 2015).
Uiteindelijk liep er slechts één offerte binnen, met een volgens de OCMW-raad véél te hoge, onbillijke prijs. De firma Continua uit Heule vroeg namelijk 9.902 euro (inclusief BTW).
Het OCMW haakte dan ook af en ging op eigen houtje 8 firma’s aanschrijven. Geraamd bedrag: slechts 4.653 euro. Er liepen nu 6 offertes binnen en de goedkoopste bieder was de firma DRUKTA uit Kortrijk. Een prijs die nog lager uitviel dan gedacht: 3.655 euro, dit is 21,5 procent lager dan de raming.

Nog twee vragen.
1. Hoe komt het dat het OCMW een zo lage prijs kon bedingen? (En Stad niet.)
2. Het OCMW-bestuur zou de door Stad aangeschreven drukkerijen contacteren om te weten te komen waarom zij geen offerte hebben ingediend. Is dat al gebeurd? De antwoorden kunnen wel eens heel interessant zijn.

(Zie nog stuk van 13 maart alhier.)

Misschien nog een vraagje.
De gunning wordt door de OCMW-raad pas volgende donderdag 15 mei goedgekeurd. Zat het OCMW dan al vier maanden zonder briefpapier?