Regulier laten grasmaaien kost 108.000 euro minder duur dan “sociaal”

En dat dit allemaal niet de gazetten staat, leg dat maar eens uit.

Tja.
Wie had dat nou kunnen bevroeden?
In een vorige editie van deze krant kon u lezen dat Stad het grasmaaien niet meer zou laten doen door de eigen Groendienst, maar die taak voortaan zou ‘outsourcen’ naar de private sector, wel te verstaan dan: de sector ‘sociale economie’. Zeg maar DE WAAK uit Heule.
Stad had daarvoor 314.600 euro veil.

Er liepen twee offertes binnen.
De NV Demgro uit Izegem wou de taak op zich nemen voor 210.349 euro, BTW inclusief.
De beschutte werkplaats DE WAAK daarentegen wou het karwei klaren voor 318.230 euro. Dat is 107.881 euro méér dan wat Izegem vraagt.

En niettemin kreeg DE WAAK de gunning toebedeeld.
Hoe komt dat?
Stad (bevoegd schepen Bert Herrewijn, SP.A) vindt dat de Izegemse firma met slechts drie langdurige werklozen als medewerkers niet kan beschouwd als behorend tot wat men normaal aanziet als een bedrijf uit de sector ‘sociale economie’. Voorts zijn een aantal werknemers bij Demgro de Vlaamse taal niet machtig. En het machinepark van Demgro is eerder geschikt voor grotere werken. Minder voor gazons.

DE WAAK vraagt ook meer dan Stad heeft geraamd.
Vandaar dat het aantal te presteren uren wordt verminderd van 4.000 naar 3.954.

P.S. (1)
De gunning is eind april gebeurd.
Het grasmaaien moest beginnen op 1 april.

P.S. (2)
Bij een offerte-aanvraag is de (laagste) prijs niet doorslaggevend. Bij een aanbesteding wel. DE WAAK moest nu eenmaal winnen. Beschut!