Wilt U een aantal belangrijke stadsmedewerkers ontmoeten ?

OPROEP
Al onze trouwe lezers worden op woensdag 25 juni vanaf 16u30 tot 17u30 verwacht op Buda-beach (bar Amorse) aan de Leie.

Waarom?
U zult daar in levende lijve onze secretaris aantreffen, de financieel beheerder, de kabinetschef van de burgemeester, leden van het managementteam, staf- en beleidsmedewerkers, bestuurders van Leiedal, enz.
De burgemeester komt natuurlijk ook.

En we zeggen lekker niet hoe dat komt…